doc. RNDr.

Miroslav Doložílek

CSc.

FSI, ÚFI OMMTA – docent

+420 54114 2834
dolozilek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1972, RNDr., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 1972 až 1975, postgraduální studium, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, obor Experimentální jaderná fyzika
 • 1981, CSc., Univerzita obrany Brno, obor Zbraně a ochrana proti nim
 • 1987, Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Jaderná a subjaderná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 1968-1983, sam. odbor. prac, Výzkumné a zkušební středisko 020, Univerzita obrany, Brno
 • 1983-1984, vědecký pracovník, Výzkumný ústav dopravní, Brno
 • 1984-dosud, docent, Ústav fyzikálního inženýrství, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Základní kurz fyziky pro bakalářské studium (bf)
 • Počítačová fyzika (0pf. t1f, t2f) - garant
 • Počítače v experimentu (tpe) - garant
 • Diagnostika životního prostředí (tdi) - garant
 • Monitorování a snižování hluku (9msh) - garant
 • Řízení experimentu počítačem (9pex) - garant

Vědeckovýzkumná činnost

 • Technická akustika, hudební akustika, měřicí metody, virtuální instrumentace
 • Pedagogická fyzika, počítačová podpora výuky

Akademické stáže v zahraničí

 • 1991, Towson State University, USA, lektor kurzu Počítačová fyzika
 • 1994, University of Salford, Anglie, Tempus program
 • 1998, F.-S.-University Jena, Německo, lektor laboratorního cvičení z fyziky

Univerzitní aktivity

 • 2001-dosud, člen ediční rady FSI, VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • Jednota českých matematiků a fyziků - člen

Spolupráce s průmyslem

 • Siemens Industrial Turbimachuinery s.r.o., Brno
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany
 • EGP INVEST, spol.s r.o., Uherský Brod
 • COREX CZECH s.r.o., Vyškov
 • ORGREZ, a.s., Brno
 • EDWARDS, s.r.o., Lutín
 • Strojírenský zkušební ústav, Brno
 • Xella CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna
 • TESCAN Brno,s.r.o., Brno
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha

 

Projekty

 • Studium akustických vlastností materiálů z polymerního odpadu. Grant Fondu rozvoje VŠ č.0952 T.o.2. 1994.
 • Příprava předmětu Hluk a vibrace v pracovním a životním prostředí na vysokých školách technického směru. Grant Fondu rozvoje VŠ č.0716/1995 T.o.7. 1995.
 • Antivibrační vlastnosti polymerních odpadových materiálů. Grant VUT č.FU 350045. 1995.
 • Rozvoj ultarzvukových metod pro testování strukturních vlastnosti materiálů. Grant Copernicus CIPA CT94 0132. 1995.
 • Využití polymerního odpadu pro zabezpečení efektivních pohltivých vlastností zvukoizolačního elementu. Grant Fondu rozvoje VUT č. FU 370012. 1997.
 • Počítačová podpora základního kurzu fyziky na vysokých školách, FRVŠ č.0801/F4. 1997.
 • Počítačová podpora výuky technologických předmětů - modelování technologických procesů pomocí Mathcad, FRVŠ č.0216/F1. 1998.
 • Inovace počítačové laboratoře, FRVŠ č. 1486/A. 2000.
 • Inovace předmětu Počítače v experimentu, FRVŠ č.009/2001.
 • Inovace předmětu Monitorování a snižování hluku v životní prostředí. FRVŠ č.1745/2002.
 • Nové cementové kompozity pro stavební prvky a konstrukce splňující v provozu speciální technické a ekologické požadavky. Projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č.FF-P/015. 2003 - 2004.
 • Simulační modelování mechatronických soustav. Projekt MSM 0021630518. 2005 - 2009.
 • Inovace předmětu Hluk a vibrace. FRVŠ č.601/2006.
 • Akustické demonstrace kmitání a vlnění. FRVŠ č.462/2008.
 • Úlohy pro fyzikální praktikum. FRVŠ č.2826/2009.
 • Měření akustických charakteristik turbosoustrojí. Inovační voucher JIC č.2011030026.
 • Detekce poškození papírových dutinek radiálním tlakem navinuté folie, Inovační voucher JIC č. 16/2013

Citace ostatní (bez autocitací)

3