doc. RNDr.

Miroslav Doložílek

CSc.

FSI, ÚFI OMMTA – docent

+420 54114 2834
dolozilek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.

Publikace

 • 2016

  DOLOŽÍLEK, M.; RYNDOVÁ, A. Vliv hluku vzduchotechniky na akustické pole v okolí připojené digestoře. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016.
  Detail

 • 2014

  DOLOŽÍLEK, M.; BABOCKÝ, J. Detekce poškození papírových dutinek radiálním tlakem navinuté folie. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. s. 1-36.
  Detail

 • 2011

  KLUS, J.; DOLOŽÍLEK, M. Remote experiment Charging and discharging capacitor. In 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí Sborník příspěvkú, část 2 - fyzika. 1. Brno: Univerzita Obrany, 2011. s. 57-62. ISBN: 978-80-7231-816- 2.
  Detail

 • 2009

  PUCZOK, D.; DOLOŽÍLEK, M. Representation of Transient Phenomena of Forced Oscillations. In 6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Univerzita obrany Brno: Univerzita obrany Brno, 2009. s. 423-430. ISBN: 978-80-7231-667- 0.
  Detail

 • 2007

  POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; OHLÍDAL, M.; ČERNÝ, M.; PILCH, J.; FLORIAN, Z.; SLÁMEČKA, K.; ŠESTÁK, P.; DOLOŽÍLEK, M.; HORNÍKOVÁ, J. Physical Engineering: Research Support of Mechatronic Models. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. mechatronika. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 15-27. ISBN: 978-80-214-3559- 9.
  Detail

 • 2006

  POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; OHLÍDAL, M.; DOLOŽÍLEK, M.; RYNDOVÁ, A.; VLACH, B. Physical Engineering: Research Support of Mechatronic Models. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. mechatronika. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 15-30. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

  RYNDOVÁ, A.; DOLOŽÍLEK, M. The laboratory Measurement of the Mechanical Vibrations. In Engineering Education - The Priority for Global Development. Estonia: IGIP Estonia, 2006. s. 59 ( s.)ISBN: 9985-59-646- 3.
  Detail

 • 2005

  DOLOŽÍLEK, M.; PILCH, J. Gold Wave for Sonification of Oscillations and Waves. In 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education. Brno: 2005. s. w- 2 ( s.)ISBN: 2-914771-28- 2.
  Detail

  PILCH, J., DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Hodnocení účinnosti úpravy horní hrany protihlukové bariéry. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 214 ( s.)ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  PILCH, J., DOLOŽÍLEK, M. Realizace metody MLS v prostředí LabVIEW. In 71. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ. ČVUT Praha: 2005. ISBN: 80-01-03346- 5.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M.; RYNDOVÁ, A.; PILCH, J. Interference zvukových vln. In 4. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účast. Universita obrany, Brno: 2005. s. 247 ( s.)ISBN: 80-85960-91- 5.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M.; PILCH, J.; RYNDOVÁ, A. A Sound Card of the PC for Sonification of the Oscillations and Interference of the Sound Waves. In 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education. Brno: 2005. s. 9- 5 ( s.)ISBN: 2-914771-28- 2.
  Detail

  RYNDOVÁ, A.; DOLOŽÍLEK, M.; PILCH, J. Nejistota měření modulu pružnosti a ztrátového činitele stavebních materiálů. 2005, roč. 5, č. 3, s. 19 ( s.)
  Detail

 • 2004

  PILCH, J., BLÁHA, M., DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Automatizována měřicí sestava pro měření modulu pružnosti. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. VÚSTAH Brno: VÚSTAH Brno, 2004. s. 189 ( s.)ISBN: 80-239-2635- 7.
  Detail

  RYNDOVÁ, A.; DOLOŽÍLEK, M.; PILCH, J. The Modulus of Elasticity and Damping Characteristics of the Glass- Fibre Reinforced Concrete. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, roč. 11, č. 5, s. 383 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  RYNDOVÁ, A.; CHADIMA, P.; BLÁHA, M.; DOLOŽÍLEK, M.; PILCH, J. Modul pružnosti a ztrátový činitel sklocementu Unicret. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. VÚSTAH: Výzkumný ústav stavebních hmot., 2004. s. 123 ( s.)ISBN: 80-239-2635- 7.
  Detail

  VÁLKA, L., DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Akustické pole v okolí protihlukové bariéry. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VÚSTAH Brno, 2004. s. 74 ( s.)ISBN: 80-239-2635- 7.
  Detail

  RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M., VÁLKA, L. Sound Insulation of Bariers from Wood. In Inter - noise 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. s. 109 ( s.)ISBN: 80-01-03055- 5.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M.; PILCH, J.; RYNDOVÁ, A. www Technology in the Laboratory Measurement. In NEW TRENDS IN PHYSICS - NTF 2004. FEEC Brno: Department of Physics FEEC, 2004. s. 290 ( s.)ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

 • 2003

  RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M., VAŇKOVÁ, M. Vliv separační vrstvy na vzduchovou neprůzvučnost dvojitých konstrukcí. In 67. akustický seminář. Skalní Město: Ediční středisko ČVUT Praha, 2003. s. 15 ( s.)
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., VAŇKOVÁ, M., NECHANICKÝ, J., ŠKEŘÍK, P. Zvuková pohltivost materiálu ORSIL a Rockwool. In VII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: 2003. s. 121 ( s.)ISBN: 80-239-1009- 4.
  Detail | WWW

  DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Nástroje LabVIEW pro měření přes internet. In 3. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Brno: 2003. s. 201 ( s.)ISBN: 80-85960-51- 6.
  Detail

 • 2002

  RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M. Sound Insulation Properties of Brick Partition. In ACOUSTICS 2002. Zvolen, SR: Vydavatelśtvo TU vo Zvolene, 2002. s. 177 ( s.)ISBN: 80-228-1159- 9.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., VAŇKOVÁ, M. Třetinooktávové digitální filtry. In 65. akustický seminář. ČVUT Praha: Ediční středisko ČVUT Praha, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 80-01-02638- 8.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. PC Software for Laboratory Measurement. In PTEE 2002 5-7 June 2002, Leuven, Belgium. Leuven, Belgium: ????????, 2002. s. C13 ( s.)ISBN: 90-5682-359- 0.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., VAŇKOVÁ, M. Hodnocení akustických vlastností venkovních protihlukových clon. In VI. konference. Nové stavební hmoty a výrobky. VUSTAH Brno: ?????, 2002. s. 128 ( s.)
  Detail

 • 2001

  RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M. Predikce zvukově izolačních vlastností konstrukčních prvků. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 8, č. 5, s. 299 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Počítače ve fyzikálním praktiku. In 2. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. VA v Brně: VA v Brně, 2001. s. 149 ( s.)ISBN: 80-85960-29- X.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., MACHAČ, E. Digitální generování akustických signálů. In 63. Akustický seminář. ČVUT v Praze: ČsAS, 2001. s. 23 ( s.)ISBN: 80-01-02432- 6.
  Detail

 • 2000

  DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Tutoring Texts in MathCAD. In Second European Conference on Physics Teaching. Budapest: http://ww.bme.hu/ ptee2000, 2000. s. 1 ( s.)
  Detail

  RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M. Faktory ovlivňující akustické vlastnosti recyklátů z polymerního odpadu a nutnost řízené recyklace. In 60. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ & 36. AKUSTICKÁ KONFERENCE. Praha: Ediční středisko ČVUT Praha, 2000. s. 167 ( s.)ISBN: 80-01-02179- 3.
  Detail

 • 1999

  RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M., VAŇKOVÁ, M. Vzduchová neprůzvučnost desek PREFEN a hodnocení zvukově izolačních vlastností podle ČSN EN ISO 717- 1. In 59. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ. Praha: Ediční středisko ČVUT Praha, 1999. s. 21 ( s.)ISBN: 80-01-02052- 5.
  Detail

 • 1998

  RYNDOVÁ, A., DOLOŽÍLEK, M., VAŇKOVÁ, M. Predikční modely ve stavební akustice. In 57. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ. Praha: Ediční středisko ČVUT Praha, 1998. s. 79 ( s.)ISBN: 80-01-1875- X.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A. Architecture of Experimental Control Set Controlled by Computer. In Experiments and Measuremnts in Engineering Physics Education. Brno: Technical University of Brno, 1998. s. 123 ( s.)ISBN: 80-214-1223- 2.
  Detail

 • 1997

  DOLOŽÍLEK, M., KUPSKÁ, I. Computers in Experiment Course. In Physics Teaching in Engineering Education. Copenhagen: 1997. s. 25 ( s.)
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M., RYNDOVÁ, A., VAŇKOVÁ, M. Výsledky mezilaboratoního testu měření zvukové izolace. Proceedings of the 31st International acoustical Conference. 1. Technical University of Zvolen, Slovak R: Lesoprojekt, SK- 96001 Zvolen, 1997. s. 102 ( s.)ISBN: 80-228-0632- 3.
  Detail

 • 1995

  DOLOŽÍLEK, M. Nové kursy s počítači ve výuce fyziky na technických universitách. Proceedings "International Congress of Engineering Deans and Industry Leaders". Monash University, Melbourne, Australia: USICEE, Monash University, Melbourne, 1995. s. 408 ( s.)ISBN: 0-7326-0603- 9.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M., LOH, E. Některé charakteristiky programů Famulus, MathCad a Spreadsheet pro počítačovou podporu výuky fyziky. In Proceedings of the International Conference CBLIS 95. Opava, Czech Republic: Open Education & Sciences, Opava, 1995. s. 39 ( s.)ISBN: 80-901974-.
  Detail

  DOLOŽÍLEK, M., ČURDA, Z., RYNDOVÁ, A., VAŇKOVÁ, M. Závislost indexu neprůzvučnosti na ploše zkušebního vzorku. Proceedings of the 30th International Acoustics Conference. IVEPO Agency Žilina, Slovak Republic: IVEPO Agency Žilina, 1995. s. 52 ( s.)ISBN: 80-967358-.
  Detail

 • 1994

  DOLOŽÍLEK, M. Využití tabulkového kalkulátoru ve výuce fyziky. 1994, roč. 3, č. 2, s. 209-213.
  Detail

 • 1900

  DOLOŽÍLEK, M., KAPOUNOVÁ, J. Využití CUPS v základním kursu fyziky na universitě. In Computer Based Learning in Science. 1. University of South Bohemia, Czech Rep.: Pedagogical faculty, CR, 1997, 1900. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7040- 21.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.