doc. RNDr.

Miroslav Doložílek

CSc.

FSI, ÚFI OMMTA – docent

+420 54114 2834
dolozilek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.

Tvůrčí aktivity

  • DOLOŽÍLEK, M.; BABOCKÝ, J.: RadialPressure; Souprava pro měření radiálního tlaku. COREX CZECH s.r.o., Průmyslová 7, 68223 Vyškov. (funkční vzorek)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.