prof. Ing.

Milan Forejt

CSc.

FSI, ÚST OTTKP – profesor

+420 54114 2623
forejt@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Publikace

 • 2016

  ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; DOHNAL, I. Verification of measurement of dynamic loading during the Taylor anvil test. MM Science Journal, 2016, č. 5, s. 1343-1345. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2014

  DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; PETERKOVÁ, E. Dynamické tahové zkoušky prováděné na Hopkinsonově zařízení. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 61-64. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

 • 2013

  DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; MRŇA, L. Hopkinson Tensile Tests of Flat Specimens. Journal of Mechanics Engineering and Automation, 2013, roč. 3, č. 9, s. 560-565. ISSN: 2159- 5275.
  Detail

  TROJANOVÁ, Z.; PODRÁBSKÝ, T.; LUKÁČ, P.; ARMSTRONG, R.; PEŠIČKA, J.; FOREJT, M. Influence of strain rate on deformation mechanisms of an AZ31 magnesium alloy. International Journal of Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 104, s. 762-768. ISSN: 1862- 5282.
  Detail

  DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M. CAPACITANCE DETECTORS USED FOR SPLIT HOPKINSON PRESSURE BAR TEST (SHPBT) AND THEIR COMPARISON WITH NUMERIC SIMULATION SHPBT. In METAL 2013. 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-39- 0.
  Detail

 • 2012

  ŠLAIS, M.; DOHNAL, I.; FOREJT, M.; ŠVEC, P. Měření rázové síly při TAT. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 73-76. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

  MRŇA, L.; FOREJT, M.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J. Manufacturing of solar absorber by unconventional methods. In Metal 2012. 1. 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; MRŇA, L.; PODANÝ, K.; DANĚK, L.; LIDMILA, Z.; FOREJT, M. - 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava. In 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012. první. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2012. s. 72-82. ISBN: 978-80-89296-15- 6.
  Detail

  ŠLAIS, M.; DOHNAL, I.; FOREJT, M. Determination of Johnson- Cook equation parameters. Acta Metallurgica Slovaca, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 125-132. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

 • 2011

  DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; SAMEK, R. Dynamické tahové zkoušky plochých tyčí Hopkinsonovým testem. Kovárenství, 2011, roč. 2011, č. 40, s. 50-52. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

  DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; MRŇA, L. Hopkinson tensile tests of flat specimen. In The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering. MM průmyslové spektrum. Brno: BUT- FMI Institute of Manufacturing Technology, 2011. s. 79-83. ISBN: 978-80-214-4267- 2.
  Detail

  DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; SAMEK, R. Tensile tests of flat bars at high strain rate. Acta Mechanica Slovaca, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 46-50. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

 • 2010

  ŠLAIS, M.; FOREJT, M. Možnosti inovace měření dynamických sil. Kovárenství, 2010, roč. 2010, č. 38, s. 105-108. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

  ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; KNEBL, M. Experimental Studies on the Relation Between Microstructure and Mechanical Properties. In 6th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6). Brno: VUTIUM, 2010. s. 109-112. ISBN: 978-80-214-4112- 5.
  Detail

  ŠLAIS, M.; KNEBL, M.; FOREJT, M. Evaluation of dynamic forces established during the Taylor Anvil Test. MM Science Journal, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 214-217. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

 • 2009

  ŠLAIS, M.; PODANÝ, K.; ŠMEHLÍKOVÁ, E.; FOREJT, M. Statické a dynamické mechanické chování oceli 17 240. In International Scientific Conference PRO-TECH-MA 2009, Progressive Technologies and Materials. Rzeszów: Politechnika Rzeszów, 2009. s. 262-266. ISBN: 978-83-7199-550- 7.
  Detail

  FOREJT, M.; ŠLAIS, M. Faktory ovlivňující kvalitu snímaného signálu u Hopkinsonova testu. In 11th international Conference TECHNOLOGY 2009. Bratislava: STU FSj, 2009. s. 431-434. ISBN: 978-80-227-3135- 5.
  Detail

 • 2008

  ŠLAIS, M.; FOREJT, M. Study of dynamic behaviour of Ti-6Al- 4V titanum alloy. In Steel Research International. Special Edition. Düsseldorf: Verlag Stahleisen GnBH, 2008. s. 693-697. ISBN: 978-3-514-00754- 3.
  Detail

  ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; BĚLSKÝ, P. Chování hliníkových slitin za podmínek dynamického zatěžování. Kovárenství, 2008, roč. 2008, č. 33, s. 107-110. ISSN: 1213-9289.
  Detail

  ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; BĚLSKÝ, P. Dynamical behaviour of aluminium alloys under repeated loading. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 3- A, s. 473-477. ISSN: 1335-2393.
  Detail

  IINO, Y.; ŠVEJCAR, J.; DLOUHÝ, I.; FOREJT, M. Effect of Strain Rate 10- 4 to 10 3 s on Room Temperature Tensile Properties and Notch Plastic Zone of Type 304 Stainless Steel. In ECF17-Multilevel Approache to Fracture of Materials, Components and Structures. Brno: VUTIUM Brno, 2008. s. 773-779. ISBN: 9781617823190.
  Detail

 • 2007

  FOREJT, M.; ŠLAIS, M. Dynamic behaviour of titanum alloy Ti-6Al- 4V at increased temperature. In Proceedings of abstacts and papers METAL 2007. TANGER, s.r.o. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2007. s. 165/ 1 (165/7 s.)ISBN: 978-80-86840-33- 8.
  Detail

  FOREJT, M.; ŠLAIS, M. Problems of measuring dynamic compression forces. In Book of Abstacts and Proceedings of papers- CD ROM 10th International Conference TECHNOLOGY 2007. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. s. 392-396. ISBN: 978-80-227-2712- 9.
  Detail

  MAN, O.; FOREJT, M. Analysis of AZ 91 alloy deformed at high velocities. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika. Opole: Politechnika Opolska, 2007. s. 31-31. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

 • 2006

  FOREJT, M.; PÍŠKA, M. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Teorie obrábění, tváření a nástroje. 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. s. 1-226. ISBN: 80-214-2374- 9.
  Detail

  FOREJT, M.; ŠLAIS, M. Příspěvek k tvorbě dynamických modelů tvařitelných materiálů. In 15th International Metallurgical & Materials Conference METAL 2006. Ostrava: Tanger, spol.s r.o., Ostrava, 2006. s. 161/ 1 (161/8 s.)ISBN: 80-86840-18- 2.
  Detail

  FOREJT, M. Metoda analýzy napětí a deformací ve tváření kovů. In 8th International Conference FORM 2006, Forming Technology, Tools and Machines. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 13- 1 (13-6 s.)ISBN: 80-214-3231- 4.
  Detail

  FOREJT, M.; ŠLAIS, M. Optimalizace parametrů Hopkinsonova kompresního testu. Acta Mechanica Slovaca, 2006, roč. 10., č. 2B/ 2006, s. 121-128. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  ŠLAIS, M.; FOREJT, M. Hopkinson pressure bar method applied to plastic materials. In 14th International Scientific Conference CO-MAT- TECH 2006. Trnava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2006. s. 1253-1257. ISBN: 80-227-2472- 6.
  Detail

 • 2005

  FOREJT, M., PODRÁBSKÝ, T., POSPÍŠILOVÁ, S. Posouzení příčin poškození vačkového hřídele zážehového motoru.. Soudní inženýrství, 2005, roč. 16- 2005, č. 1, s. 42 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  FOREJT, M. Zjišťování napětí při Hopkinsonově testu. In 9th International conference TECHNOLOGY 2005, Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2005. s. 610-614. ISBN: 80-227-2264- 2.
  Detail

  PEJCHAL, P., KRÁSNY, D., FOREJT, M., PETRUŠKA, J. PROBLÉMY VÝPOČTOVÝCH SIMULACÍ DYNAMICKÉHO TVÁŘENÍ OCELÍ. In Developments in Machinery Design and Control. BYDGOSZCZ BRANCH: POLISH SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS AND TECHNICIANS, 2005. s. 77 ( s.)ISBN: 83-89334-82- 8.
  Detail

  FOREJT, M., BUCHAR, J. Dynamické mechanické vlastnosti ocelí získané metodou Hopkinsonova testu. In 14th International Metallurgical & Materials Conference METAL 2005. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., Ostrava, 2005. s. 194/ 1 (194/6 s.)ISBN: 80-86840-13- 1.
  Detail

  FOREJT, M. Creating dynamic models of formed materials. In Procceedings of the abstracts and papers-CO-MAT- TECH 2005. Bratislava: 2005. s. 274-279. ISBN: 80-227-2286- 3.
  Detail

 • 2004

  FOREJT, M. Příspěvek k optimalizaci zpevnění přesných objemově tvářených součástí. In 7th International Conference FORM 2004 Forming Technology, Tools and Machines. Brno: CONGRES CENTRE Brno Co., 2004. s. 31-34. ISBN: 80-86607-11- 9.
  Detail

  PEJCHAL, P., FOREJT, M. STANOVENÍ PARAMETRŮ JOHSON-COOKOVY A ZERILLI- ARMSTRONGOVY KONSTITUTIVNÍ ROVNICE MATERIÁLU NA ZÁKLADĚ SIMULACE TAYLOROVA TESTU. In 7th International Conference FORM 2004 Forming technology, tools and Machines. Brno: CONGRESS CENTRE BRNO Co., 2004. s. 99-104. ISBN: 80-86607-11- 9.
  Detail

  KRÁSNY, D.; PEJCHAL, P.; FOREJT, M. Zjišťování rázových sil a napětí u Taylorova kompresního testu za zvýšených teplot vzorků. In Experimentální analýza napětí 2004. Plzeň: ŠKODA VÝZKUM s.r.o., 2004. s. 125-128. ISBN: 80-239-2964- X.
  Detail

  KRÁSNY, D., PEJCHAL, P., FOREJT, M. ZJIŠŤOVÁNÍ RÁZOVÝCH SIL A NAPĚTÍ U TAYLOROVA KOMPRESNÍHO TESTU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT VZORKŮ. In 7th International Conference FORM 2004 Forming technology, tools and machines. Neuvedeno. Brno: CONGRES CENTRE BRNO Co., 2004. s. 75-80. ISBN: 80-86607-11- 9.
  Detail

  FOREJT, M., KRÁSNY, D., POKORNÝ, J. Technologie objemového tváření přesných součástí. In 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2004. Ostrava: TANGER s.r.o. Ostrava, 2004. s. 155/ 1 (155/6 s.)ISBN: 80-85988-95- X.
  Detail

  FOREJT, M.; JOPEK, M.; BUCHAR, J. Estabilishing the dynamic mechanical properties of materials by the hopkinson test method. Acta Mechanica Slovaca, 2004, roč. 8, č. 2B, s. 93-98. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

 • 2003

  FOREJT, M., JOPEK, M., PERNICA, Z., KRÁSNY, D. Zjišťování rázových sil a napětí při Taylorově testu. In 8th International Conference TECHNOLÓGIA 2003. Bratislava: SjF STU v Bratislave, 2003. s. 118- 1 (118-4 s.)ISBN: 80-227-1935- 8.
  Detail

  FOREJT, M., PERNICA, Z., KRÁSNY, D. Využití dynamických modelů ocelí v simulačním software pro tváření. In 12th international Metallurgical & Materials Conference METAL 2003. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2003. s. 92- 1 (92-5 s.)ISBN: 80-85988-82- 8.
  Detail

  FOREJT, M., POKORNÝ, J. Poznatky z technologie objemového tváření chromové oceli na víceoperačním automatu. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2003, roč. 2003, č. 290, s. 153-156. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  FOREJT, M. Využití dynamických modelů v programech pro objemové tváření. Kovárenství, 2003, roč. 2003, č. 22, s. 28-31. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

  FOREJT, M., JOPEK, M. Modelling the Taylor Anvil Test. In 11th International Scientific Conference CO-MAT- TECH 2003. Trnava: Slovak University of Technology in bratislava, 2003. s. 193-201. ISBN: 80-227-1949- 8.
  Detail

 • 2002

  FOREJT, M., SAMEK, R. Numerical simulation and experiments describing the behaviour of BCC steels at high strain rates. In The 5th International ESAFORM Conference on Material Forming. Kraków: Akademia Górniczo- Hutnicza Kraków, 2002. s. 83-86. ISBN: 83-7108-098- 0.
  Detail

  FOREJT, M., BUCHAR, J., JOPEK, M., KREJČÍ, J. Parametric numerical studies of the taylor test. In 11th International Metallusgical& Materials Conference METAL 2002. Ostrava: TANGER, s.r.o. Ostrava, 2002. s. 80/ 1 (80/7 s.)ISBN: 80-85988-73- 9.
  Detail

  FOREJT, M., KREJČÍ, J., JOPEK, M., BUCHAR, J., PERNICA, Z. Dynamic models of formed materials. Acta Mechanica Slovaca, 2002, roč. 6, č. 2, s. 21-26. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  FOREJT, M., KREJČÍ, J., JOPEK, M. Optimalizace parametrů dynamických modelů tvářených materiálů. In 6th International conference FORM 2002, Forming technology, tools and machines. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-2162- 2.
  Detail

  FOREJT, M., KREJČÍ, J., JOPEK, M. Optimalizace parametrů dynamických modelů tvářených materiálů. In Form 2002. Brno: Brno university of technology, 2002. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-2162- 2.
  Detail

 • 2001

  PERNICA, Z., JOPEK, M., FOREJT, M. Zkoušení materiálů pomocí Hopkinsonova Testu. In Juniormat´ 01. Brno: ÚMI FSI VUT Brno a ČSNMT, 2001. s. 127 ( s.)ISBN: 80-214-1885- 0.
  Detail

  FOREJT, M., KREJČÍ, J., JOPEK, M., BUCHAR, J. Relations between structure of material, strain rate and numerical simulations. In 9th International Scientific Conference CO-MAT- TECH 2001. Bratislava: STU Bratislava, 2001. s. 64-69. ISBN: 80-227-1591- 3.
  Detail

  FOREJT, M., JOPEK, M., KREJČÍ, J., KREJČOVÁ, J. Deformation of steel for applications during taylor test in dependence on impact velocity. In 7th International conference Technológia 2001. Bratislava: STU Bratislava, 2001. s. 748-751. ISBN: 80-227-1567- 0.
  Detail

  FOREJT, M., JOPEK, M., KREJČÍ, J. Effect of deformation changes on mikrostrukture of forming steels. In Metal 2001: Proceedings of the 10th international metalurgical conference, symposium B. Ostrava: TANGER s.r.o. Ostrava, 2001. s. 21/ 1 (21/6 s.)ISBN: 80-85988-56- 9.
  Detail

  BUCHAR, J., KREJČÍ, J., FOREJT, M. Response of concrete to the impact of fragments simulating projectiles. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 8, č. 1, s. 63-69. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  JOPEK, M., FOREJT, M. Modelování mechanického chování uhlíkové oceli TRISTAL. In Juniormat´ 01. Brno: ÚMI FSI VUT Brno a ČSNMT, 2001. s. 176 ( s.)ISBN: 80-214-1885- 0.
  Detail

  JOPEK, M., PERNICA, Z., FOREJT, M. Chování materiálů za vyšších teplot a rychlostí deformace. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2001, roč. 279/ 2001, č. 72, s. 85 ( s.)ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 2000

  FOREJT, M., BUCHAR, J., JOPEK, M. High strain rate compression loading of BCC steels. In 8.medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT- TECH 2000. STU Materiálovotechnologická fakulta v T: STU v Bratislave, Vazovova 5, 2000. s. 45-50. ISBN: 80-227-1413- 5.
  Detail

  FOREJT, M., JOPEK, M., BUCHAR, J. Constitutive equations for the behaviour of BCC steels at high strain rates. In 9th International Metallurgical Conference METAL 2000. OSTRAVA , Hotel ATOM, Czech Republic: TANGER s.r.o. Ostrava, 2000. s. B1-214/ 1 (B1-214/6 s.)ISBN: 80-85988-48- 8.
  Detail

  FOREJT, M., JOPEK, M., BUCHAR, J. Chování tvářené oceli při vysokých rychlostech deformace. In 5th International conference Forming Technology, Tools and Machines - FORM 2000. BRNO, Congres Centre Brno Co: Brno University of Technology, 2000. s. 101-106. ISBN: 80-214-1661- 0.
  Detail

  BUCHAR, J.; FOREJT, M.; JOPEK, M. Evaluation of constitutive relations for high strain rate behaviour using the Taylor test. Journal de Physique IV, 2000, roč. 10, č. 9, s. Pr9- 75 (Pr9-80 s.)ISSN: 1155- 4339.
  Detail

  JOPEK, M.; BUCHAR, J.; FOREJT, M. Plastic deformation at real compression rates. In 8th international conference on METAL FORMING 2000. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Pola: A.A.BALKEMA/Rotterdam/Brookfield/ 2000, 2000. s. 729 ( s.)ISBN: 90-5809-157- 0.
  Detail

  BUCHAR, J., FOREJT, M., JOPEK, M. Evaluation of constitutive relations for high strain rate behaviour using the Taylor test. 2000, roč. 10, č. 9, s. 75 ( s.)
  Detail

 • 1999

  FOREJT, M. Plastické deformace při vysokých rychlostech deformace. In 6th international Conference TECHNOLÓGIA´ 99. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. s. 285 ( s.)ISBN: 80-227-1255- 8.
  Detail

  FOREJT, M., BUCHAR, J., KŘIVÁNEK, I., ROLC, S. Využití numerické simulace pro identifikaci mechanických vlastností při vysokých rychlostech deformace. In 37. international conference on experimental stress analysis. Frenštát pod Radhoštěm, Czech republic: TU VŠB Ostrava ES., 1999. s. 9-12. ISBN: 80-7078-672- 8.
  Detail

  FOREJT, M.; BUCHAR, J.; JOPEK, M. Plastické deformace při vysokých rychlostech deformace. In 6th International conference TECHNOLÓGIA´ 99. Bratislava, Slovenská republika: ES STU Bratislava, 1999. s. 286-289. ISBN: 80-227-1255- 8.
  Detail

 • 1998

  FOREJT, M., WALTER, K. Analýza tvářecích dějů programem Maple V. In 4 th International Conference FORM'98 Forming Technology, Tools and Machines. Brno, ČR: Technical University of Brno, 1998. s. 157-162. ISBN: 80-214- 118.
  Detail

  KREJČOVÁ, J.; FOREJT, M. Programy pro geometrickou optimalizaci složených lisovnic. In 4th International conference FORM' 98. Brno: Vysoké učení technické VUT FS Brno, 1998. s. 181 ( s.)ISBN: 80-214-1182- 1.
  Detail

 • 1997

  FOREJT, M. Rozbor napjatosti tvarového lisovníku pro tváření za studena. In Medzinárodná konferencia TECHNOLÓGIA' 97. Bratislava: STU, Strojnícká fakulta v Bratislave, 1997. s. 778 ( s.)ISBN: 80-227-0976- X.
  Detail

  FOREJT, M. Porušení tvářecích nástrojů jako důsledek primárních vad nastrojových ocelí. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Seria Mechanika, 1997, roč. 55, č. 235, s. 45 ( s.)ISSN: 0209- 0848.
  Detail

  FOREJT, M., KREJČOVÁ, J., KAPITÁNOVÁ, R. The optimization of compound forming dies geometry. In International conference on industrial tools-ICIT' 97. Maribor- Slovenia: TECOS- Slovenian Tool and Die Development Centre , Celje, 1997. s. 95 ( s.)ISBN: 961-90401-1- 2.
  Detail

  FOREJT, M., KREJČOVÁ, J., KREJČÍ, J. The effect of primary defect on forming tools failure. In International conference on industrial tools-ICIT' 97. Maribor- Slovenia: TECOS- Slovenian Tool and Die Development Centre , Celje, 1997. s. 103 ( s.)ISBN: 961-90401-1- 2.
  Detail

  FOREJT, M., KREJČOVÁ, J., KREJČÍ, J. The Effect of Primary Defects on Forming Tools Failure. In International Conference on Industrial Tools ICIT' 97. Maribor, Slovenia: TECOS-Slovenian Tool and Die Development Centre, Celje, 1997. s. 103 ( s.)ISBN: 961-90401-1- 2.
  Detail

 • 1996

  FOREJT, M., KREJČÍ, J., SMUTNÁ, J., SWACZYNA, R. The application of Taylor anvil test to the measurement mechanical properties. In The 3th International Forum on the Study of Cutting and Forming Processes EUROMETALWORKING´ 96. Bratislava: Strojnícka fakulta STU, Dom Techniky ZSVTS Bratisl, 1996. s. 116 ( s.)ISBN: 80-233-0376- 7.
  Detail

  FOREJT, M., VRBKA, J. On Modelling of the Contact Conditions in Compound Die Using the Hermitian Finite Elements. Journal of Materials Processing Technology, 1996, roč. 60, č. ix, s. 481-484. ISSN: 0924-0136.
  Detail | WWW

  FOREJT, M., KREJČÍ, J., BUCHAR, J. High Strain Rate Phenomena in Metal Forming- New Course in Engineers Education. In Teaching and Education in Fracture and Fatigue. Volume 1. Printed in Great Britain by TJ press Ltd, Padstow, Cornwall: E andFN SPON London, TU Vienna Austria, 1996. s. 309-318. ISBN: 0-419-20700- 7.
  Detail | WWW

  FOREJT, M. High strain rate phenomena in metal forming: New course in Engineers Education. 1996.
  Detail

 • 1995

  FOREJT, M. Konstitutivní vztahy pro rychlosti deformace v technologiích tváření. In The 2nd International Conference FORM' 95. Volume 1. Brno: TU Brno, PC-DIR Co. Ltd, 1995. s. 77 ( s.)ISBN: 80-214-0664- X.
  Detail

  FOREJT, M., KREJČOVÁ, J., SMUTNÁ, J., KREJČÍ, J. Metallography and Quality Control of Dies made from WC- Co Cemented Carbides. Praktische Metallographie- Practical Metallography, 1995, roč. 32, č. 5, s. 248-259. ISSN: 0032- 678X.
  Detail

  FOREJT, M., RAUDENSKÝ, M. Počítačová podpora tváření ocelí v polotuhém stavu. In The 2th International Conference FORM´95. Volume I. TU Brno: TU Brno, PC DIR Co.Ltd, 1995. s. 66 ( s.)ISBN: 80-214-066.
  Detail

  FOREJT, M. Vliv zaoblení rohů šestihranné dutiny lisovnice na koncentraci napětí- ověření MKP. In TECHNOLÓGIA´95, Technológie a zariadenia pre tvárnenie. Volume I. STU Bratislava: SjF STU Bratislava, 1995. s. 270 ( s.)ISBN: 80-227-0782- 1.
  Detail

  FOREJT, M., KREJČÍ, J., PTÁČEK, P. Využití Taylorova testu pro zjišťování mechanických vlastností materiálů při reálných rychlostech deformace. In The 2nd International Conference FORM´ 95. Volume I. Technical University of Brno: Technical University of Brno, Department of Forming, 1995. s. 61 ( s.)ISBN: 80-214-0664- X.
  Detail

 • 1994

  FOREJT, M., KREJČOVÁ, J., SMUTNÁ, J. Využití slinutých karbidů WC- Co pro nástroje v objemovém tváření. In The 1st international Conference on Tool Materials. Volume II. VŠB- TU Ostrava: TU-VŠB Ostrava, Scientific Society for Metal Scien, 1994. s. 295 ( s.)
  Detail

  FOREJT, M. Efektivní návrh složeného tvářecího nástroje použitím programu MKP PROKOP PC. Strojírenská výroba, 1994, roč. 42, č. 1- 2, s. 17-22. ISSN: 0039- 2456.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.