prof. Ing.

Milan Forejt

CSc.

FSI, ÚST OTTKP – profesor

+420 54114 2623
forejt@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Tvůrčí aktivity

  • FOREJT, M.; ŠLAIS, M.; ŠVEJCAR, J.: 2007-008; Zařízení pro využití Hopkinsonových dělených tyčí k dynamickým tahovým zkouškám. VUT v Brně, FSI, ÚST, laboratoř B1/411. (funkční vzorek)
    Detail

  • MRŇA, L.; FOREJT, M.; PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; KUBÍČEK, J.: Solar 150 struktura; Solární absorbér se strukturovaným povrchem. Ústav strojírenské technologie, odbor svařování a povrchových úprav.. (funkční vzorek)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.