Ing.

Michal Matysík

Ph.D.

FAST, FYZ – odborný asistent

+420 54114 7659
matysik.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Matysík, Ph.D.

Patenty

  • 2011

    užitný vzor
    MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; Vysoké učení technické v Brně: Přípravek pro uchycení piezokeramických snímačů na zkušební vzorky. 21765, užitný vzor. Praha, Česká republika (2011)
    Detail