Ing.

Michal Matysík

Ph.D.

FAST, FYZ – odborný asistent

+420 54114 7659
matysik.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Matysík, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 4; Impact echo budič. Funkční vzorek je umístěn na VUT FAST UFYZ. http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_budic.pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_budic.pdf. (funkční vzorek)
    http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_budic.pdf, počet stažení: 1
    Detail

  • TOPOLÁŘ, L.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L.: Funkcni vzorek 6; Vlnovod pro měření akustickou metodou betonového vzorku. Funkční vzorek je umístěn na VUT FAST UFYZ.. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_vlnovod%281%29.pdf. (funkční vzorek)
    http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_vlnovod%281%29.pdf, počet stažení: 1
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.