Ing.

Martin Doseděl

CEITEC VUT, RG-2-02 – vědecký pracovník

martin.dosedel@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Doseděl

Výuka

Vyučované předměty

BPC-MVEMěření v elektrotechnice
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UAMT
MPC-SPSSpeciální snímače
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UAMT

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021