Ing.

Martin Doseděl

CEITEC VUT, RG-3-02 – vědecký pracovník

martin.dosedel@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Doseděl

Publikace

 • 2020

  DOSEDĚL, M.; HAVRÁNEK, Z. Comparison of Performance of Machine Learning Methods for Bearing Faults Classification Using Time-Domain Features. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1st edition. 2020. s. 140-146. ISBN: 978-1-7281-5600-2.
  Detail | WWW

 • 2019

  DOSEDĚL, M. A comparison of methods for the bearing state evaluation. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2019. s. 591-595. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

  KLÍMA, B.; BUCHTA, L.; DOSEDĚL, M.; HAVRÁNEK, Z.; BLAHA, P. Prognosis and Health Management in electric drives applications implemented in existing systems with limited data rate. In 2019 24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA). Zaragoza, Spain: IEEE, 2019. s. 870-876. ISBN: 978-1-7281-0303-7.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  DOSEDĚL, M.; KREJČÍ, J.; BENEŠ, P.; HAVRÁNEK, Z. UTILIZATION OF MEMS ACCELEROMETERS IN VIBRODIAGNOSTICS. In Proceedings of the 25th International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. Hiroshima: 2018. s. 1-7. ISBN: 978-83-7880-552-6. ISSN: 2329-3675.
  Detail

  DOSEDĚL, M.; HAVRÁNEK, Z. Design and performance evaluation of smart vibration sensor for industrial applications with built-in MEMS accelerometers. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2018. s. 22-29. ISBN: 978-80-214-5542-9.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2007

  URBANEC, T.; DOSEDĚL, M. 0-2. 5GHz Generator Based on ADF4360 Controlled by Microprocessor. In Proceedings of the 17th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2007. Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007. s. 83-86. ISBN: 1-4244-0821- 0.
  Detail

  URBANEC, T.; DOSEDĚL, M. Mikroprocesorem řízený generátor 0-2. 5 GHz na bázi ADF4360. In Proceedings of the 13th Conference Student EEICT 2007. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické V Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2007. s. 26-28. ISBN: 978-80-214-3408- 0.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.