RNDr.

Marek Rychlý

Ph.D.

FIT, UIFS – odborný asistent

+420 54114 1240
rychly@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Marek Rychlý, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

ININávrh a implementace IT služeb
Česky, zimní, FIT, UIFS

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020