RNDr.

Marek Rychlý

Ph.D.

FIT, UIFS – odborný asistent

+420 54114 1240
rychly@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Marek Rychlý, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • RYCHLÝ, M.: Geoloc4D; Geolocation Service for DPWS. http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/geoloc4d/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/geoloc4d/. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/geoloc4d/, počet stažení: 1
  Detail

 • RYCHLÝ, M.: Geoloc4D-REST; RESTful Interfaces to the Geolocation Service. http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/geoloc4d-rest/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/geoloc4d-rest/. (software)
  http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/geoloc4d-rest/, počet stažení: 1
  Detail

 • RYCHLÝ, M.: SchedulingAdvisor; Scheduling Advisor for Performance Tuning of Juniper Applications. https://github.com/juniper-project/sched-advisor. URL: https://github.com/juniper-project/sched-advisor. (software)
  https://github.com/juniper-project/sched-advisor, počet stažení: 1
  Detail

 • JOSEFÍK, M.; RYCHLÝ, M.: dist-forensic-digital-data-repo; Distributed Forensic Digital Data Repository. https://gitlab.com/rychly-edu/theses/dist-forensic-digital-data-repo. URL: https://gitlab.com/rychly-edu/theses/dist-forensic-digital-data-repo. (software)
  https://gitlab.com/rychly-edu/theses/dist-forensic-digital-data-repo, počet stažení: 1
  Detail

 • RYCHLÝ, M.: tarzan-docker-infrastructure; Docker Infrastructure for TARZAN Platform. https://gitlab.com/rychly-edu/projects/tarzan-docker-infrastructure/. URL: https://gitlab.com/rychly-edu/projects/tarzan-docker-infrastructure/. (software)
  https://gitlab.com/rychly-edu/projects/tarzan-docker-infrastructure/, počet stažení: 1
  Detail

 • RYCHLÝ, M.; BURGET, R.: pyspark-plaso; Tool for Distributed Extraction of Timestamped Events from Files. https://github.com/nesfit/pyspark-plaso. URL: https://github.com/nesfit/pyspark-plaso. (software)
  https://github.com/nesfit/pyspark-plaso, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.