doc. Ing.

Marek Baláš

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2583
balas.m@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 14:00 - 16:00, A1/1422 (Technická 2896/2, Brno 616 69)
pondělí, 15:30 - 16:00, A1/1422 (Technická 2896/2, Brno 616 69)

Garantované předměty

IKBEnergetické využití biomasy a odpadů
Česky, letní, FSI,
FOZOchrana životního prostředí
Česky, letní, FSI,
LPVProvoz a vodní hospodářství
Česky, letní, FSI,
FEESeminář k bakalářské práci (B-EPP)
Česky, letní, FSI,
LSDSeminář k diplomové práci (M-ENI)
Česky, letní, FSI,
LSZSpalovací zařízení a výměníky tepla
Česky, zimní, FSI,
FSEStavba a provoz energetických zařízení
Česky, zimní, FSI,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Vyučované předměty

LPEProjektování a ekonomika
Cvičení, Česky, zimní, FSI,
LSZSpalovací zařízení a výměníky tepla
Přednáška, Česky, zimní, FSI,
FSEStavba a provoz energetických zařízení
Přednáška, Česky, zimní, FSI,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Studenti doktorského studia

Ing. Petra Vavříková
téma dizertační práce: Spalování nízkovýhřevného plynu

Ing. Pavel Milčák
téma dizertační práce: Výzkum vlivu zplyňovacích médií na proces zplyňování biomasy

Ing. Patrik Elbl
téma dizertační práce: Pyrolýzně-zplyňovací proces