doc. Ing.

Marek Baláš

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2583
balas.m@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 13:30 - 16:00, A3/735a (Technická 2896/2, Brno 616 69)
pondělí, 14:00 - 16:00,

Vyučované předměty

IKBEnergetické využití biomasy a odpadů
Přednáška, Česky, letní, FSI,
FOZOchrana životního prostředí
Přednáška, Česky, letní, FSI,
LPEProjektování a ekonomika
Cvičení, Česky, zimní, FSI,
LPVProvoz a vodní hospodářství
Přednáška, Cvičení, Česky, letní, FSI,
FEESeminář k bakalářské práci (B-EPP)
Cvičení, Česky, letní, FSI,
LSZSpalovací zařízení a výměníky tepla
Přednáška, Česky, zimní, FSI,
FSEStavba a provoz energetických zařízení
Přednáška, Česky, zimní, FSI,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Studenti doktorského studia

Ing. Filip Toman
téma dizertační práce: CFD modelování vzduchem chlazeného parního kondenzátoru

Ing. Pavel Milčák
téma dizertační práce: Výzkum vlivu zplyňovacích médií na proces zplyňování biomasy