• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Hlavní e-mail balas.m@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 9862
ORCID ID orcid.org/0000-0002-4968-1535
Scopus ID 35077163600
Odeslat VUT zprávu

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017, doc., Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2003, Ing., Fakulta strojního inženýrství, obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení
 • 1999, Bc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Silnoproudá elektrotechnika a energetika
 • 2002, Ing., Fakulta podnikatelská, obor Řízení a ekonomika průmyslu
Přehled zaměstnání

2017-dosud, docent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

2011-2017, odborný asistent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

2004-2010, technický pracovník, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
 • Spalovací zařízení a výměníky tepla
 • Provoz a vodní hospodářství
 • Stavba a provoz energetických zařízení
 • Kotle na biomasu
 • Ochrana ovzduší
 • Praktická energetika
 • Vedení bakalářských  a diplomových prací v oblasti navrhování výměníků tepla, kotlů, vytápění, úspor energie atp.
Vědeckovýzkumná činnost
Spoluřešitel projektu: Grantová agentura České republiky 101/06/0650: Výzkum čištění energoplynu
Člen doktorského týmu projektu „Energie z biomasy“, GAČR 101/03/H064
Podíl na řešení projektu EUREKA OE 146: Horký filtr na čištění plynu vyrobeného zplyňováním
Podíl na řešení projektu GAČR 10/04/1278: Energetické parametry biomasy
Podíl na řešení výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021630502 „Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy“
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2006, oceněn diplomem za vynikající umístění v kategorii Konstrukce v soutěži vědecko-výzkumných prací doktorandů FSI 2006
 • 2006, ocenení Mladý energetik 2006, konference Kotle a energetická zařízení 2006
 • 2006, 1. místo ve Studentské kategorii soutěže inovačních projektů o cenu HIGH-TECH 2006
 • 2011, oceněn cenou "best poster award" na mezinárodní konferenci "Interantional Nordic Bioenergy 2011"
Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

28Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.