prof. Ing.

Lukáš Sekanina

Ph.D.

FIT, UPSY – vedoucí ústavu

+420 54114 1215
sekanina@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Automatizovaný návrh hardwarových akcelerátorů pro strojového učení zohledňující výpočetní zdroje, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  Bio-inspired methods for resource aware computer system design, zahájení: 29.09.2020, ukončení: 28.09.2024
  Detail

  Návrh, optimalizace a evaluace aplikačně specifických počítačových systémů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  GA19-10137S, Navrhování a využívání knihoven aproximativních obvodů, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  LTC18053, Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  Vylepšení metod genetické optimalizace pro počítačové inženýrství, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02010845, IotCloud - Inteligence pro systémy IoT, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  GA16-17538S, Přibližná ekvivalence pro aproximativní počítání, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  GA16-08565S, Rozvoj kryptoanalytických metod prostřednictvím evolučních výpočtů, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  LQ1602, IT4Innovations excellence in science, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2014

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  GA14-04197S, Pokročilé metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  EE2.3.30.0039, Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, zahájení: 01.07.2012, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  Snímací a výpočetní hardware pro podporu výuky klasifikace, rozpoznávání a evolučních algoritmů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Verifikace a optimalizace počítačových systémů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Nasazení pokročilých optimalizačních technik při návrhu moderních číslicových obvodů založených na rekonfigurovatelných architekturách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  ED1.1.00/02.0070, The IT4Innovations Centre of Excellence, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP103/10/1517, Natural computing na nekonvenčních platformách, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2009

  GD102/09/H042, Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů, zahájení: 30.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Podpora výuky bioinformatiky a biocomputingu, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  MSM0021630528, Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  GA102/07/0850, Návrh a obvodová realizace zařízení pro automatické generování patentovatelných invencí, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Podpora výuky biologií inspirovaného hardwaru, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  GA102/06/0599, Metody návrhu polymorfních číslicových obvodů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Evoluční nárh řadicích a mediánových sítí s využitím FPGA, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Využití evolučních algoritmů pro implementace adaptivních obrazových filtrů v FPGA, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  GA102/04/0737, Moderní metody syntézy číslicových systémů, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  GP102/03/P004, Metody návrhu aplikací založených na vyvíjejících se obvodech, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2001

  GA102/01/1531, Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail