Ing.

Lukáš Řehořek

Ph.D.

FSI, ÚMVI OMDM – odborný asistent

rehorek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

WZ1Metody zkoušení materiálu
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FSI, ÚMVI
3SVStruktura a vlastnosti materiálů
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FSI, ÚMVI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021