Ing.

Lukáš Řehořek

Ph.D.

FSI, ÚMVI OMDM – odborný asistent

rehorek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  DLOUHÝ, I.; ŘEHOŘEK, L.; SEINER, H.; ČÍŽEK, J.; ŠIŠKA, F. Architectured Multi-Metallic Structures Prepared by Cold Dynamic Spray Deposition. Key Engineering Materials (print), 2019, roč. 810, č. 9, s. 107-112. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  ŠEVEČEK, O.; BERTOLLA, L.; CHLUP, Z.; ŘEHOŘEK, L.; MAJER, Z.; MARCIÁN, P.; KOTOUL, M. Modelling of cracking of the ceramic foam specimen with a central notch under the tensile load. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019, roč. 100, č. 1, s. 242-250. ISSN: 0167-8442.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŘEHOŘEK, L.; DLOUHÝ, I.; JAN, V. Cold gas dynamic spray deposition as additive manufacturing of architectured materials. Materiálové inžinierstvo, 2018, roč. 24, č. 4, s. 115-123. ISSN: 1335-0803.
  Detail | WWW

 • 2013

  BERTOLLA, L.; DLOUHÝ, I.; ŘEHOŘEK, L.; CHLUP, Z. Tensile properties of open cell ceramic foams. Acta metalurgica slovaca, 2013, roč. 2013(3), č. 1, s. 106-113. ISSN: 1338- 1660.
  Detail

 • 2012

  MAJER, Z.; MARCIÁN, P.; DLOUHÝ, I.; FLORIAN, Z.; ŘEHOŘEK, L.; MALINA, R. Computational modeling of highly porous materials with application in biomechanics. In Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 2012. Berlín: British Library Cataloguing in Publication Data, 2012. s. 916-921. ISBN: 978-0-9562121-5- 3.
  Detail

 • 2011

  MARCIÁN, P.; MAJER, Z.; ŘEHOŘEK, L.; FLORIAN, Z.; DLOUHÝ, I. Chapter 47: Estimation of the properties porous structures by experiment and modelling. In DAAAM International Scientific Book 2011. 10. Vienna: DAAAM International Vienna, 2011. s. 573-584. ISBN: 978-3-901509-84- 1.
  Detail

 • 2010

  ŘEHOŘEK, L.; DLOUHÝ, I.; CHLUP, Z. Vliv povlaku na lomové chování keramických pěn pří tahovém zatěžování. In KŘEHKÝ LOM 2010 sborník semináře Design a porušování materiálů. Design a porušování materiálů. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2010. s. 157-170. ISBN: 978-80-87434-01- 7.
  Detail

 • 2009

  DLOUHÝ, I.; ŘEHOŘEK, L.; CHLUP, Z. Tensile Properties of Open Cell Ceramic Foams. Key Engineering Materials (print), 2009, roč. 413, č. 4, s. 168-175. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  ŘEHOŘEK, L.; DLOUHÝ, I.; CHLUP, Z. Lomové chování keramických pěn při tahovém zatěžování. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2008 sborník doktorské konference. 5. Brno: ÚFM AVČR Brno, 2009. s. 103-114. ISBN: 978-80-254-3492- 5.
  Detail

  ŘEHOŘEK, L.; DLOUHÝ, I.; CHLUP, Z. Tensile behaviour of open cell ceramic foams. Ceramics- Silikáty, 2009, roč. 53, č. 4, s. 237-241. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

 • 2008

  ŘEHOŘEK, L. TENSILE STRENGTH OF CERAMIC CELLULAR MATERIALS. In NEW METHODS OF DAMAGE AND FAILURE ANALYSIS OF STRUCTURAL PARTS. 2008. s. 245-251. ISBN: 978-80-248-1813- 9.
  Detail

  ŘEHOŘEK, L. Pevnost v tahu keramických pěnových materiálů. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2008 sborník doktorské konference. 4. Brno: ÚFM AVČR Brno, 2008. s. 51-58. ISBN: 978-80-254-3492- 5.
  Detail

 • 2007

  ŘEHOŘEK, L.; CHLUP, Z.; DLOUHÝ, I. TAHOVÉ ZKOUŠKY VYSOCE PORÉZNÍCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2007. 2007. s. 127-136. ISBN: 978-80-254-0793- 6.
  Detail

  ŘEHOŘEK, L.; CHLUP, Z. Pevnost v tahu keramických pěnových materiálů na bázi Al2O3. In Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007. Brno: 2007. s. 285-296. ISBN: 978-80-254-0725- 7.
  Detail

  ŘEHOŘEK, L.; CHLUP, Z.; DLOUHÝ, I.; BOCCACCINI, A. Changes in Fracture Micromechanism with Increasing Reinforcement Volume Fraction in Glass Matrix Composite. Materials Science Forum, 2007, roč. 567- 568, č. 2008, s. 369-372. ISSN: 0255- 5476.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.