Ing.

Lukáš Řehořek

Ph.D.

FSI, ÚMVI OMDM – odborný asistent

rehorek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2005 - 31.05.2010

  Brno
  Technický pracovník, Ústav fyziky materiálů, Akademie věd České republiky, Brno, Žižkova 22

 • 01.06.2010 - 17.03.2017

  Brno
  Výzkumný a vývojový pracovník, Vojenský výzkumný ústav, s.p., Brno, Veslařská 230