doc. Ing. arch.

Karel Havliš

FA, UU – vedoucí

+420 54114 6690
Havlis@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Karel Havliš

Publikace

 • 2020

  ZÍKA, V.; HAVLIŠ, K. COL - Conference #4 Restaurování a řemesla. 2020.
  Detail | WWW

 • 2019

  KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; KILNAROVÁ, P.; KUČERA, P.; FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K.; ŠIMARA, E.; HÝLOVÁ, A.; MATYÁŠOVÁ, J.; LEITMANNOVÁ, A.; VAISHAR, A.; JENČKOVÁ, B.; HOFMAN, P.; OBRŠÁL, N. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno–Ostrava–Zlín. Brno: Akademické nakladatelství CERM©, s.r.o., 2019. 480 s. ISBN: 978-80-7623-007-1.
  Detail

 • 2017

  WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017. 351 s. ISBN: 978-80-7204-955-4.
  Detail

 • 2016

  CHROBOCZKOVÁ, A.; HAVLIŠ, K. Smart City Graz. Smart Cities, 2016, č. 4, s. 78-79. ISSN: 2336-1786.
  Detail

  HAVLIŠ, K. Koncepce výuky urbanismu na FA VUT v Brně. In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016. s. 9-11. ISBN: 978-80-214-5452- 1.
  Detail

  FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K. a kol. URBANITY. URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN: 978-80-214-5452-1.
  Detail

  HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung - obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a na jižní Moravě. In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016. s. 12-16. ISBN: 978-80-214-5452- 1.
  Detail

 • 2013

  PALACKÝ, J.; ŠIPULOVÁ, J.; HAVLIŠ, K. Vlněna - potenciál rozvoje postindustriálního Brna. ERA 21, 2013, roč. 13, č. 4, s. 38-39. ISSN: 1801-089X.
  Detail

 • 2012

  WITTMANN, M.; ŠAMŠULOVÁ HRUBANOVÁ, D.; HAVLIŠ, K.; SOCHOREC, M. Řeka a město. Vodní prvek v současných městech. . . Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012. 101 s. ISBN: 978-80-7204-814-4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.