doc. Ing. arch.

Karel Havliš

FA, UU – vedoucí

+420 54114 6690
Havlis@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Karel Havliš

Umělecké výstupy

 • HAVLIŠ, K.: REVITALIZACE DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V CHEBU S NÁVAZNOSTÍ NA JÁNSKÉ NÁMĚSTÍ. SOUT:SOUTĚŽNÍ NÁVRH, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.03.2015 - 03.03.2015.
  Detail

 • HAVLIŠ, K.: AEDECC – AEDIFICIA ECCLESIAE „STUDIE K ZACHOVÁNÍ A REVITALIZACI STÁVAJÍCÍCH CÍRKEVNÍCH STAVEB V DOLNÍM RAKOUSKU A NA JIŽNÍ MORAVĚ“ (2013 – 2015). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.01.2015 - 28.02.2015.
  Detail

 • HAVLIŠ, K.: Kežmarská chata - Mezinárodní architektonická soutěž Slovensko. Vysoké Tatry, Slovensko, Vysoké Tatry, 01.06.2014 - 30.06.2014.
  Detail

 • HAVLIŠ, K.: 5 + 5 Stadterneuerung - Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku. Krems, Rakousko, Krems, 07.05.2014 - 07.07.2014.
  Detail

 • HAVLIŠ, K.: 5+5 Stadterneuerung (Obnova malých měst na jižní Moravě a v Dolním Rakousku). gal:Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 07.11.2013 - 17.11.2013.
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.