doc. Ing. arch.

Karel Havliš

FA, UU – vedoucí

+420 54114 6690
Havlis@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Karel Havliš

Projekty

 • 2019

  TL02000310, Jihlavské historické domy - vyhodnocení jejich architektonických, urbanistických, historických a prostorových hodnot a prověření možností jejich citlivých adaptací v kontextu současných proměn historického jádra města, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  GA17-26104S, Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Nové trendy v urbanismu - od kompaktního města k SMART CITY, výměna zkušeností Graz-Brno , zahájení: 01.02.2015, ukončení: 23.11.2015
  Detail

 • 2014

  Aktuální rozvoj měst Brno a Graz z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti - II, zahájení: 01.02.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  Studie k zachování a revitalizaci stávajících církevních staveb v Dolním Rakousku a na jižní Moravě, zahájení: 01.02.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Obnova Malých a středních měst v Dolním Rakousku a Jmk, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 30.06.2013
  Detail

  Aktuální rozvoj měst Brno a Graz z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.10.2013
  Detail

 • 2012

  Aktuální rozvoj měst Brno a Graz z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti, zahájení: 01.10.2012, ukončení: 31.10.2013
  Detail

  Druhé město, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2006

  Inovace výuky oboru architektura a urbanizmus , zahájení: 27.06.2006, ukončení: 26.06.2008
  Detail