doc. Ing.

Jozef Krajčovič

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – docent

+420 54114 9433
krajcovic@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SALINAS, Y.; DEMCHYSHYN, S.; YUMUSAK, C.; MÁSILKO, J.; BRÜGGEMANN, O.; WEITER, M.; KALTENBRUNNER, M.; SARICIFTCI, N. S.; KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A. Highly luminescent perovskite nanoparticles stabilized by natural amino acids. 6th International Winterschool on Bioelectronics, BioEL 2019, March. 2019.
  Detail

  BARBOŘÍKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; HEGROVÁ, J.; KRAJČOVIČ, J. Dithiothreitol jako indikátor oxidačního potenciálu kovů v atmosférickém aerosolu. Ovzduší 2019. 2019. ISBN: 978-80-210-9242-6.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; ZMEŠKAL, O.; NEŠPŮREK, S.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M.; KOVALENKO, A. Density of bulk trap states of hybrid lead halide perovskite single crystals: temperature modulated space-charge-limited-currents. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  Cigdem Yumusak, Anna Jancik Prochazkova, Dogukan Hazar Apaydin, Hathaichanok Seelajaroen, Niyazi Serdar Sariciftci, Martin Weiter, Jozef Krajcovic, Yong Qin, Wei Zhang, Jixun Zhan, Alexander Kovalenko. Indigoidine – Biosynthesized organic semiconductor. DYES AND PIGMENTS, 2019, roč. 171, č. 12, s. 107768-107774. ISSN: 1873-3743.
  Detail | WWW

  KRAJČOVIČ, J.; CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KOVALENKO, A.; WEITER, M. Fine tuning of charge transport Thiophene-based Polymeric Semiconductors for OFET applications. 14th International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ14) Berlin (June 2 - 7, 2019). 2019.
  Detail

  KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A. Alkyl substitutions a powerful tool for tailor-made properties of soluble and versatile organic semiconducting materials. Europe-Korea Conference on Science and technology (EKC) 2019, Vienna (July 15-18 2019) Austria. 2019.
  Detail

  JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; DEMCHYSHYN, S., YUMUSAK, C., MÁSILKO, J.; BRUGGEMANN, O., WEITER, M.; KALTENBRUNNER, M., SARICIFTCI, N. S., SALINAS, Y., KOVALENKO, A.; KRAJČOVIČ, J. On the verge of two entities: proteinogenic amino acids stabilized perovskite nanoparticles. 14th International Symposium on Functional pi-Electron Systems. 2019.
  Detail

 • 2018

  RAIS, D.; PFLEGER, J.; MENŠÍK, M.; PANTHI, Y.; VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M. Flashing light at the “dark” triplet states in organic semiconductors. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. s. 100-100. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  VALA, M.; RAIS, D.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M. Photo physical properties of diketopyrrolopyrrole: solid state engineering. Gothenburg, Sweeden: 2018. s. 1 (1 s.).
  Detail

  VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M. CHARGE TRANSPORT IN ORGANIC SEMICONDUCTORS: THE ROLE OF MOLECULAR PACKING. 2018.
  Detail

  KOVALENKO, A.;YUMASAK, C.; HEINRICHOVÁ, P.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M.; SARICIFCI N.S.; KRAJČOVIČ, J. Implementation of polycyclic cycloalkane systems: a path to highperforming, soluble, versatile and sustainable organic semiconducting materials. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. s. 93-93. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  BARBOŘÍKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; HEGROVÁ, J.; KRAJČOVIČ, J. Oxidační potenciál atmosferického aerosolu jako indikátor tvorby. 2018.
  Detail

  BARBOŘÍKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; KRAJČOVIČ, J. Urban aerosol: metals as starters of cellular stress?. Book of abstrakt 7tj meeting on Cjemistry and Life. 2018. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  CIGÁNEK, M.; KRAJČOVIČ, J. High-ordered adamantane-substituted industrial organic dyes for organic semiconducting materials. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. s. 132-132. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; CIGÁNEK, M.; WEITER, M.; VALA, M. Design rules for the large two- photon absorption diketopyrrolopyrrole- based quadrupolar symmetrical chromophores. Chemical Papers, 2018, roč. 72, č. 12, s. 3033-3042. ISSN: 1336-9075.
  Detail | WWW

  RICHTÁR, J.; HEINRICHOVÁ, P.; APAYDIN, D.; SCHMIEDOVÁ, V.; YUMUSAK, C.; KOVALENKO, A.; WEITER, M.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J. Novel Riboflavin-Inspired Conjugated Bio-Organic Semiconductors. MOLECULES, 2018, roč. 2018, č. 23, s. 2271-2289. ISSN: 1420-3049.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRAJČOVIČ, J.; RICHTÁR, J.; WEITER, M.; KOVALENKO, A. Synthesis and study of Riboflavin-inspired novel conjugated bio-organic semiconductors. 5th International Winterschool on Bioelectronics, BioEL 2018, March 10th - March 17th 2018, Kirchberg in Tirol, Austria. 2018.
  Detail | WWW

  KRAJČOVIČ, J.; RICHTÁR, J.; WEITER, M.; KOVALENKO, A. Riboflavin-based novelconjugated bio-organic semiconductors. The International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals 2018 July 1-6, 2018 / BEXCO, Busan, Korea. 2018.
  Detail

 • 2017

  GEORGIEV, A.; BUBEV, E.; DIMOV, D.; YANCHEVA, D.; ZHIVKOV, I.; KRAJČOVIČ, J.; VALA, M.; WEITER, M.; MACHKOVA, M. Synthesis, structure, spectral properties and DFT quantum chemical calculations of 4-aminoazobenzene dyes. Effect of intramolecular hydrogen bonding on photoisomerizati. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2017, č. 175, s. 76-91. ISSN: 1386-1425.
  Detail | WWW

  Alexander Kovalenko, Jan Pospisil, Oldrich Zmeskal,Josef Krajcovic,Martin Weiter. Ionic origin of a negative capacitance in lead halide perovskites. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters, 2017, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1862-6254.
  Detail

  Alexander Kovalenko, Cigdem Yumusak, Patricie Heinrichova, Stanislav Stritesky, Ladislav Fekete, Martin Vala, Martin Weiter, Niyazi Serdar Sariciftci and Jozef Krajcovic. Adamantane substitutions: a path to high-performing, soluble, versatile and sustainable organic semiconducting materials. Journal of Materials Chemistry C, 2017, roč. 5, č. 19, s. 1-10. ISSN: 2050-7534.
  Detail

  Alexander Kovalenko, Jan Pospisil Jozef Krajcovic Martin Weiter Antonio Guerrero, Germa Garcia-Belmonte. Interface inductive currents and carrier injection in hybrid perovskite single crystals. Applied Physics Letters, 2017, roč. 111, č. 0, s. 1-4. ISSN: 1077-3118.
  Detail | WWW

  KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Adamantane substitutions: synthesis of high-performing, soluble and versatile organic semiconducting materials. 13th International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ-13) June 04 - 09, 2017 – Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China. 2017.
  Detail | WWW

  KRAJČOVIČ, J.; RICHTÁR, J.; KOVALENKO, A.; WEITER, M. Bio- inspired riboflavin derivatives for organic electronics and biomimetic energy storage. 4th International Winterschool on Bioelectronics, Kirchberg in Tirol, Austria. 2017.
  Detail

  KRAJČOVIČ, J. Test využití a kompatibilita anorganických a organických inkoustů pro tiskové aplikace na průmyslové sklo. 2017.
  Detail

  A. Georgiev, E. Bubev, D. Dimov, D. Yancheva, I. Zhivkov, J. Krajčovič, M. Vala, M. Weiter, M. Machkova. Synthesis, structure, spectral properties and DFT quantum chemical calculations of 4-aminoazobenzene dyes. Effect of intramolecular hydrogen bonding on photoisomerization. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2017, roč. 175, č. 1, s. 76-91. ISSN: 1386-1425.
  Detail | WWW

  CIGÁNEK, M.; KRAJČOVIČ, J. Příprava a studium reaktivity série N,N‘-alkylovaných derivátů DPP pro organickou elektroniku. Sborník abstraktů, Studentská konference chemie je život. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 48-48. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  CIGÁNEK, M.; KRAJČOVIČ, J. Příprava a studium reaktivity série N,N‘-alkylovaných derivátů DPP pro organickou elektroniku. In Studentská odborná konference Chemie je život 2017, Sborník konferenčních příspěvků. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 88-99. ISBN: 978-80-214-5489-7.
  Detail | WWW

  JANČÍK, J.; KRAJČOVIČ, J. Syntéza organických pevno-fázových fluorescenčních barviv na báze para-bis(2-thienyl)phenylenu. Studentská odborná konference Chemie je život 2017, Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 49-49. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  JANČÍK, J.; KRAJČOVIČ, J. Syntéza organických pevno-fázových fluorescenčních barviv na báze para-bis(2- thienyl)phenylenu. In Studentská odborná konference Chemie je život 2017, Sborník konferenčních příspěvků. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 100-111. ISBN: 978-80-214-5489-7.
  Detail | WWW

 • 2016

  KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. Adamantyl side groups boosting the efficiency and thermal stability of organic solid-state fluorescent dyes. Journal of Luminescence, 2016, roč. 2016, č. 175, s. 94-99. ISSN: 0022-2313.
  Detail | WWW

  SIONOVÁ, M.; VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M. Optical and optoelectronic characterization of novel diketopyrrolopyrroles for organic electronics and photonics. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. 2016. s. 183-188. ISBN: 978-80-214-5228-2. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  STŘÍTESKÝ, S.; KRAJČOVIČ, J.; VALA, M.; WEITER, M. The influence of diketopyrrolopyrrole chemical structure on organic field-effect transistors performance. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Applied Chemistry in Solving of Production Goals. Switzerland: © 2016 Trans Tech Publications, 2016. s. 189-193. ISBN: 978-80-214-5228-2. ISSN: 1662-9752.
  Detail

  Vala, M.; Koutný, J.; Kovalenko, A.; Krajčovič, J.; Heinrichová, P.; Luňák, S.; Horáková, P.; Kubáč, L.; Vyňuchal, J.; WEITER, M. DIKETOPYRROLOPYRROLES: PERSPECTIVE MATERIALS FOR ORGANIC PHOTONICS. Book of Abstracts of The 12th International Conference on Organic Electronics. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. ISBN: 978-80-227-4571- 0.
  Detail

  Vala, M.; Koutný, J.; Krajčovič, J.; Luňák, S.; WEITER, M. Diketo-pyrrolo-pyrroles: prospective materials for nonlinear optical applications. Gotteborg, Sweeden: Chalmers, 2016.
  Detail

  Vala, M.; Krajčovič, J.; Kovalenko, A.; Yumusak, C.; Heinrichová, P.; Stříteský, S.; Sariciftci, N.S.; Weiter, M. Adamantyl side group containing organic semiconductors for high performance OTFTs. Organic Semiconductors Conference. London, Great Britain: Imperial College London, 2016.
  Detail

  Vala, M.; Krajčovič, J.; Weiter, M. Diketo-pyrrolo- pyrroles for organic electronics and photonics. International Symposium for the 80th Birthday of Prof. Alan J. Heeger (Nobelprize 2000). Linz, Austria: JKU, 2016.
  Detail

  KRAJČOVIČ, J.; HEINRICHOVÁ, P. Test elektrodového systému fotonických součástek pro aplikaci do průmyslového skla. 2016. s. 3-24.
  Detail

  KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. SYNTHESIS OF NEW ORGANIC SOLID-STATE FLUORESCENT DYES BASED ON PARA-BIS(2-THIENYL) PHENYLENE, DERIVATIVES CONTAINING OF ETHYL- ADAMANTYL SIDE GROUPS. BOSS XV, 15th Belgian Organic Synthesis Symposium. Belgie: 2016.
  Detail | WWW

 • 2015

  KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. STRATEGIES, DESIGN AND SYNTHESIS OF HIGHLY SOLID-STATE UV AND FLUORESCENT DYES BASED ON PARA-BIS(2-THIENYL)PHENYLENE, 11th International Conference on Organic Eletronics 2015. Německo: 2015.
  Detail

  VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Organic and Printed Photonics – Tailoring of Materials Properties. Wearable technology Europe 2015 - Book of abstracts. 2015.
  Detail

  VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Diketo-pyrrolo-pyrroles: prospective materials for organic photonics. LOPEC 2015 - 7th International Exhibition and Conference for the Printed Electronics Industry - Book of abstracts. 2015.
  Detail

  Vladimír Lukeš, Anita Andics Eckstein, Daniel Végh, Martin Weiter, Jozef Krajčovič. Electronic structure and spectroscopic properties of (2S,3S)-2,3-diphenyl-5,6-diheteroaryl-2,3-dihydropyrazines and their model oligomers. Syntetic Metals, 2015, roč. 2015, č. 199, s. 319-328. ISSN: 0379-6779.
  Detail

  VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J.; LUŇÁK, S.; Kubáč, L. Diketo-pyrrolo-pyrrole: the influence of chemical structure on optical and electrical properties. 12th International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ-12) - Book of abstracts. 2015.
  Detail | WWW

  SIONOVÁ, M.; VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M. Novel small molecules for organic electronics and photonics. 2015. s. 95-95.
  Detail

  SIONOVÁ, M.; VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M. Characterization of novel small molecules for organic electronics and photonics. Chemistry and Life, Book of Abstracts. 2015. s. 141-141. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  KRAJČOVIČ, J. Molecular tuning; Powerful tool at synthesis of Smart molecules for Organic electronics. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstacts. 2015. s. 143-144. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  DAVID, J., FREBORT, Š., KUBÁČ, L., KRAJČOVIČ, J.; KUČERÍK, J., WEITER, M. Physical structure and stability tests of novel diketopyrrolopyroles for organic solar cells. Book of abstract of the 3rd Central and Easten Europe Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Ljublana, Slovinsko: 2015. s. 372-372. ISBN: 978-3-940237-34- 7.
  Detail

  KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. Solid- state deep blue and UV fluorescent dyes based on para- bis(2- thienyl) phenylene. Journal of Luminescence, 2015, roč. 2015, č. 167, s. 222-226. ISSN: 0022-2313.
  Detail

 • 2014

  VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; LUŇÁK, S.; OUZZANE, I.; BOUILLON, J-P.; WEITER, M. HOMO and LUMO energy levels of N,N- dinitrophenyl-substituted polar diketopyrrolopyrroles (DPP). DYES AND PIGMENTS, 2014, roč. 2014, č. 106, s. 136-142. ISSN: 0143- 7208.
  Detail

  SIONOVÁ, M.; VALA, M.; WEITER, M.; STŘÍTESKÝ, S.; KRAJČOVIČ, J. Novel small molecules for organic electronics and photonics. Studentská odborná konference Chemie je život 2014, Sborník abstraktů. 2014. s. 92-92. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

 • 2013

  VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; OUZZANE, I.; WEITER, M. Novel Diketo-pyrrolo- pyrroles for Organic Electronics. 11th International Symposium on Functional pi- Electron Systems. 2013. s. 1 (1 s.).
  Detail

  WEITER, M.; VALA, M.; OUZZANE, I.; HONOVÁ, J.; KRAJČOVIČ, J.; DAVID, J.; VYŇUCHAL, J.; LUŇÁK, S. Soluble Diketo-pyrrolo- pyrroles for Organic Electronics and Photonics. The 11th International Symposium on Functional pi- electron systems. 2013. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KRAJČOVIČ, J.; OUZZANE, I.; VALA, M.; WEITER, M. DESIGN AND SYNTHESIS OF NEW FAMILY OF DIKETOPYRROLO- PYRROLES FOR ORGANIC ELECTRONICS. Strasbourg: 2013. s. 71-71.
  Detail

 • 2003

  G. Cik, J. Krajcovic, M. Hubinova, J. Kristin, I. Cerven, F. Sersen. Properties of copolymer of 2,2:5,2-terthiophene-5,5- dicarboxylicacid and polyethylene oxide. Synth. Metals, 2003, roč. 140, s. 301-307. ISSN: 0379- 6797.
  Detail

 • 2002

  V. Lukes, M. Breza, D. Vegh, P. Hrdlovic, J. Krajcovic, V. Laurinc. Optical properties of 2,3-diaza-1,3- butadiene bridged oligothiophenes A combined experimental and theoretical study. Synth. Metals, 2002, roč. 129, s. 85-94. ISSN: 0379- 6797.
  Detail

 • 2001

  P. Hrdlovic, J. Krajcovic, D. Vegh. Spectral characteristics of bisthiophenes and terthiophenes linked with heterocyclic unit in solution and polymer matrix. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2001, roč. 144, s. 73-81. ISSN: 1873- 2666.
  Detail

  V. Lukes, M. Breza, D. Vegh, P.Hrdlovic, J. Krajcovic, V. Laurinc. Non-linear optical properties of new bridged bis-thienyls I. Pyrazine - based bridges: theory, synthesis and spectra. Synth. Metals, 2001, roč. 124, s. 279-286. ISSN: 0379- 6797.
  Detail

  KRAJČOVIČ J., HRDLOVIČ P., VÉGH D. Bisthiophene and terthiophene linked with heterocyclic unit, Spectral properties in polymer matrices. In 53. Zjazd Chemických Spoločností, 3. - 6. September 2001, Banská Bystrica. Banská Bystrica: 2001. s. 78-79. ISBN: 80-89029-24- 8.
  Detail

 • 2000

  G. Cik, J. Krajcovic, P. Veis, D. Vegh, F. Sersen. Characterization and properties of the copolymer of dipyrido-[3,2-a; 20,30-c]-thien-[3,4-c]azine with 3- dodecylthiophene. Synth. Metals, 2000, roč. 118, s. 111-119. ISSN: 0379- 6797.
  Detail

  KRAJČOVIČ J., VÉGH D., ČÍK G., PÁLSZEGI T. Study of Kumada coupling reactions in 3,4-bis- dodecylthiophene series. In XXIV th Conference of Organic Chemists on Advances in Organic Chemistry, 28- 30 June 2000 Piešťany. Bratislava: 2000. ISBN: 80-227-1361- 9.
  Detail

  KRAJČOVIČ J., VÉGH D., PÁLSZEGI T., ČÍK G. Synthesis of 3- and 3,4- dodecylthiophene as precursor of solvent soluble conductive polymers. In 8th BLUE DANUBE SYMPOSIUM ON HETEROCYCLIC CHEMISTRY, September 24-27, 2000 Bled. Bled: 2000.
  Detail

 • 1999

  KRAJČOVIČ J., VÉGH D., ČÍK G. New method of preparation of 3-dodecylthiophene and 3,4-bis- dodecylthiophene. In 51. Zjazd Chemických Spoločností, 6.-9. september 1999 Nitra. Bratislava: 1999. ISBN: 80-227-1250- 7.
  Detail

  J. Krajcovic, G. Cik, D. Vegh, F. Sersen. Synthesis of the copolymer of 2,3-di(1-tridecyl)thieno(3,4-b)pyrazine with 3- dodecylthiophene using the chemical oxidation with iron trichloride. Synth. Metals, 1999, roč. 1999 (105), s. 79-84. ISSN: 0379- 6797.
  Detail

 • 1998

  KRAJČOVIČ J., VEGH D., ČÍK G. Synthesis of new substituted 3- dodecylthiophene derivatives with electronic and optical properties. XXIII. Konference Organických Chemiků, 7.-10. září 1998 Litomyšl. Pardubice: 1998. ISBN: 80-7194-149- 2.
  Detail

  SKÁKALOVÁ V., VÉGH D., FEDORKO P., KRAJČOVIČ J., LANDL M., ZÁLUPSKÝ P. Organic conductors based on mixed thiophene-p- pyrrole heterocycles. In Pardubice: 1998.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.