doc. Ing.

Jitka Malá

Ph.D.

FAST, CHE – vedoucí ústavu

+420 54114 7637
mala.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Degradace pesticidů v denitrifikačních bioreaktorech, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Vliv emergentních polutantů na denitrifikaci, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Laboratorní testy denitrifikačních bioreaktorů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Optimalizace technologie pro odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Filtrační materiály využitelné v denitrifikačních bioreaktorech, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  QJ1520280, Udržitelná technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 30.12.2018
  Detail

 • 2012

  Inovace a rozvoj laboratoří pro výuku chemických předmětů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Fosfor v sedimentech malých vodních toků v kontextu vodohospodářských revitalizací, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  Přeměna dusíkatých sloučenin v procesu biologické nitrifikace-denitrifikace., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail