Detail projektu

Degradace pesticidů v denitrifikačních bioreaktorech

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Cílem projektu je studium osudu vybraných pesticidů v průběhu denitrifikace, zejména biotranformace a adsorpce na náplň reaktoru a jejich vlivu na denitrifikační proces pomocí krátkodobého testu. Bude navržená metodika pro dlouhodobý test a použije se pro testování degradace pesticidů v další části projektu. Bude použita technologie tzv. denitrifikačních bioreaktorů, která se využívá k odstraňování dusičnanů ze smyvů ze zemědělských ploch. Testy budou probíhat v laboratorních podmínkách. Jako náplň bioreaktoru budou použité topolové hobliny.

Označení

FAST-J-20-6395

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pániková Kristína, Ing. - hlavní řešitel
Malá Jitka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

PÁNIKOVÁ, K. Průběh dlouhodobého testu denitrifikace. Sborník příspěvků JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 422-427. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail