doc. RNDr.

Jiří Macur

CSc.

FAST, AIU – docent

+420 54114 7249
macur.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1982 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Fyzika pevné fáze
 • RNDr. – 1982
 • CSc. v oboru Aplikovaná fyzika,  – 1990, 
 • Habilitace v oboru Aplikovaná fyzika - 1996

Přehled zaměstnání

 • od roku 1982 studijní pobyt na katedře fyziky FAST
 • od roku 1985 interní aspirantura na katedře fyziky FAST
 • 1988 – 1989 postgraduální studium FE VUT "Tvůrčí uživatel výpočetní techniky"
 • od roku 1988 vedoucí výpočetního pracoviště VUT JVP-2
 • od roku 1991 odborný asistent Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST
 • 1994 – studijní stáž, Salford University, Anglie
 • od roku 1996 docent Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST
 • od roku 1997 vedoucí Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST

Pedagogická činnost

 • Výpočetní technika
 • Úvod do operačního systému Unix
 • Programovací jazyky C, C++, Java
 • Informační systémy
 • Modelování fyzikálních procesů
 • Teorie dynamických systémů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Informační systémy
 • Technologie Internetu a intranetu
 • Počítačové sítě
 • Nelineární dynamické systémy a jejich simulace
 • Automatizace měření
 • Komponentní technologie
 • Simulace dopravního proudu