doc. RNDr.

Jiří Macur

CSc.

FAST, AIU – docent

+420 54114 7249
macur.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.

Publikace

 • 2017

  HOLCNER, P.; MACUR, J.; MIKOLÁŠEK, I. Zlepšení kapacity zipovacího úseku. In Zborník 9. Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017. s. 36-42. ISBN: 978-80-554-1370-9.
  Detail

 • 2014

  ŠIMONOVÁ, H.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; MACUR, J. Relationships between Mechanical Fracture and Durability Parameters of Selected Concretes. 39th Solid Mechanics Conference Book of Abstracts. Warszawa: Institute of Fundamental Technological Research PAN, 2014. s. 51-52. ISBN: 978-83-89687-89- 0.
  Detail

 • 2013

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M. Validation of Microscopic Traffic Models Based on GPS Precise Measurement of Vehicle Dynamics. PROMET– Traffic &Transportation, 2013, roč. 25, č. 2, s. 157-167. ISSN: 0353-5320.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2011

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P. Simulations of two lane traffic model with chaotic behaviour. In SPSM 2011 - Stochastic and Physical Monitoring Systems. 1. Prague: Czech Technical University in Prague, 2011. s. 150-156. ISBN: 978-80-01-04916- 7.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M. Využití mikroskopických simulačních nástrojů při statistickém popisu dopravního proudu. In Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic. 1. Žilina: 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0357- 1.
  Detail

 • 2010

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; BUREŠ, J.; APELTAUER, T. Určování trajektorie z akcelerometrického měření. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 1, s. 19-24. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2009

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Pattern Formation in Traffic Microscopic Model. In Traffic and Granular Flow 07. Traffic and Granular Flow. Berlin: Springer- Verlag, 2009. s. 259-264. ISBN: 978-3-540-77073- 2.
  Detail

  APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Ověření některých modelů dopravního proudu. Silnice a železnice, 2009, roč. 4, č. 2, s. 51-54. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2008

  APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Monitorování dopravního proudu - proč a jak?. Silnice a železnice, 2008, roč. 3, č. 2, s. 2-6. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Měření dopravního proudu pomocí GPS. In Družicové metody v geodetické praxi. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2008. s. 58-66. ISBN: 978-80-86433-44- 8.
  Detail

  APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS. In Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. 1. Praha: ČVUT v Praze, 2008. s. 1-10. ISBN: 978-80-01-04074- 4.
  Detail

 • 2007

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Přesné měření pohybu vozidel pohybu vozidel pomocí satelitních metod. Silniční obzor, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 65-69. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; MACUR, J. APROXIMACE A ANALÝZA ZATĚŽOVACÍHO DIAGRAMU PRO ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU LOMU. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; MACUR, J. APROXIMAČNÍ MODEL LOMU TRÁMCE: ANALÝZA A PREDIKCE LOMU. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, česká republika: 2007. s. 1-15.
  Detail

  MACUR, J. Density Patterns in Complex Systems. In New Trends in Physics. VUT. Brno: VUT, 2007. s. 175-178. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; MACUR, J.; KERŠNER, Z. Stability loss during displacement-controlled loading: load vs. deflection diagram correction. In Aplikovaná mechanika 2007. Malenovice, Česká republika: 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-1389- 9.
  Detail

  FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; MACUR, J.; KERŠNER, Z. Stability loss during displacement-controlled loading: load vs. deflection diagram correction. Malenovice, Česká republika: 2007. s. 71-72.
  Detail

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Traffic Flow Simulation and Anti- Congestion Control. In Advances in Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology. Katowice: Silesian University of Technology, 2007. s. 353-363. ISBN: 978-83-917156-6- 6.
  Detail

  FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; KERŠNER, Z.; MACUR, J. About stability loss during displacement - controlled loading. In Fibre Concrete 2007. Praha, Czech republic: 2007. s. 99-102. ISBN: 978-80-01-03740- 9.
  Detail

  APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M.; MACUR, J. Non- linear behavior of the microscopic traffic flow model. In Transport Science & Technology Congress TRANSTEC Prague. Prague, Czech Republic: Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences, 2007. s. 377-394. ISBN: 978-80-01-03782- 9.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Non- linear effects in traffic simulations. In Civil engineering. Iasi, Romania: Societatea Academica Matei- Teiu Botez, 2007. s. 26-39. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

 • 2006

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Moderní trendy v dopravních simulacích. In 9. Mezinárodní konference: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary: Společnost pro trvale udržitelný život - Regionální pobočka Karlovy Vary, 2006. s. 155-167. ISBN: 80-903634-1- 5.
  Detail

  FRANTÍK, P.; MACUR, J. Kritická síla imperfektovaných systémů. In Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice. Nečtiny, ČR: 2006. s. 65-70. ISBN: 80-02-01827- 3.
  Detail

  MACUR, J.; APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Celulární automaty v dopravních simulacích. Silniční obzor, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 14-19. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  MACUR, J. Komunikační technologie používané v družicových sítích. In Družicové sítě. FAST VUT Brno, 2006. s. 150-155.
  Detail

 • 2005

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M. Simulace dopravního proudu. Silniční obzor, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 286-291. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M. Modely dopravního proudu. Silniční obzor, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 255-260. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

 • 2004

  MACUR, J. Irreversibility in Conservative Dynamic Systems. In New Trends in Physics 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 126 ( s.)ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

  MACUR, J.; FRANTÍK, P. Stanovení kritické síly vzepjatého nosníku. In I. celostátní konference Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: 2004. s. 229-306. ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

 • 2003

  FRANTÍK, P., MACUR, J. Diskrétní dynamický model konzoly: Speciální řešení. In DYN- WIND 2003. Žilina: Univerzity of Žilina, 2003. s. 329 ( s.)ISBN: 80-8070-066- 4.
  Detail

  FRANTÍK, P.; MACUR, J. Special Fast Discrete Dynamic Model of Slender Cantilever Beam. In 2nd PhD Workshop BRNO - WEIMAR - PRAGUE - WIEN(BOKU). Brno: STM FAST VUT, 2003. s. 13 ( s.)ISBN: 80-214-2506- 7.
  Detail

 • 2002

  BUREŠ, J.; MACUR, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně. In GPS - diferenční systémy a RTK. Brno: ECON, 2002. s. 53 ( s.)ISBN: 80-86433-09- 9.
  Detail

  FICKER, T.; MACUR, J.; PAZDERA, L.; KLIMENT, M.; FILIP, S. Simplified Digital Acquisition of Microdischarge Pulses. Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2002, roč. 8, č. 2, s. 220 ( s.)ISSN: 1070- 9878.
  Detail

  MACUR, J. Virtuální atraktory v nelineárním dynamickém systému. In Problémy modelování. Ostrava: Fakulta stavební VŠB Ostrava, 2002. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-2017- 0.
  Detail

  FRANTÍK, P.; MACUR, J. Estimation of fractal dimension: optimised box- counting method. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 443 ( s.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  MACUR, J., VOJKŮVKA, M. Virtualnyje atraktori v perechodnych processoch v nelinejnoj dinamičeskoj sisteme. In 4. meždunarodnaja naukovo- praktičnaja konferencija. Kijev: 2002. s. 132 ( s.)
  Detail

  FRANTÍK, P., MACUR, J. Měření fraktální dimenze lomové plochy. In Problémy lomové mechaniky II. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 10 ( s.)ISBN: 80-214-2129- 0.
  Detail

 • 2001

  MACUR, J. Přechodové děje v nelineárním dynamickém systému. In Nové trendy ve fyzice. Brno: VUT Brno, 2001. s. 180 ( s.)ISBN: 80-214-1992- X.
  Detail

  FICKER, T., MACUR, J., FILIP, S., KLIMENT, M. New principle for digital acquisition of microdischarge pulses. In Nové trendy ve fyzice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 252 ( s.)ISBN: 80-214-1992- X.
  Detail

  FICKER, T., MACUR, J. Simplified Digital Acquisition of Microdischarge Pulses. 2001, roč. 8, č. 2, s. 220 ( s.)
  Detail

 • 2000

  MACUR, J. Elektronický podpis – přání a skutečnost. In Informatika ve stavebnictví. Praha: ČVUT, 2000. s. 72 ( s.)ISBN: 80-85-82548- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.