doc. RNDr.

Jiří Macur

CSc.

FAST, AIU – docent

+420 54114 7249
macur.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.

Projekty

 • 2015

  GA15-15049S, Detekce stochastických univerzalit v nerovnovážných stavech sociofyzikálních systémů metodami teorie náhodných matic , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2011

  Moderní programovací techniky ve stavebním inženýrství, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství (ADVASOFT), zahájení: 01.09.2010, ukončení: 31.08.2013
  Detail

 • 2007

  Modernizace fakultní počítačové sítě pro technologii 10Gb/s a multimediální vysílání, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Zavedení nového předmětu "Teorie nelineárních dynamických systémů a pokročilé simulační metody", zahájení: 01.06.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Modelování dopravní situace prostřednictvím konečných automatů a analogových modelů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Shromažďování dlouhodobých dat pro studium nelineárních efektů v dopravním proudu, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Multimediální elektronické učební texty pro výuku nelineárních systémů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  Nové pojetí výuky deterministického chaosu na VUT v Brně , zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1999

  MSM 261100009, Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail