doc. Ing.

Jiří Brožovský

CSc.

FAST, THD – docent

brozovsky.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.

Projekty

 • 2019

  Trvanlivost a chování deskových materiálů na bázi dřeva při různých expozicích, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2012

  GAP104/12/0810, Studium vlastností vápenopískových zdících prvků nedestruktivními metodami zkoušení, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Vývoj vysoce odolných správkových hmot na bázi alkalicky aktivovaných látek , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Dynamická nedestruktivní metoda jako nástroj pro racionalizaci zkoušek pevností cementu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  Nedestruktivní tvrdoměrné metody zkoušení cihlářských výrobků pro zdění., zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  GA103/04/0169, Ověřování vlastností výrobků z vibrolisovaného betonu s využitím nedestruktivních metod-nástroj řízení jakosti ve výrobě, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail