doc. Ing.

Jiří Brožovský

CSc.

FAST, THD – docent

brozovsky.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • BROŽOVSKÝ, J.: metodika hodnocení odolnosti; Metodika hodnocení odolnosti vysokohodnotých betonů. D234. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: betony s metakaolinem; Vysokohodnotné betony s metakaolinem. D237. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.: TP; Technický standard pro přípravu a kontroly oprav železobetonových konstrukcí - chladicí věže a komíny. THD. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BR012009; Beton s přídavkem kalů z propírky drobného kameniva. VUT-THD. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, počet stažení: 1
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BRO1-2010; Beton s přídavkem jemně mletého cihelného střepu. THD-VUT FAST. (funkční vzorek)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BRO2-2010; Beton s bezsádrovcovým cementem odolný proti rozmrazovacím chemickým látkám a klimatickým vlivům v počátečním období zrání. THD-VUT-FAST. (funkční vzorek)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BRO30-2010; Zkušební přípravek pro upnutí betonových dlažebních bloků při provádění měření odrazovými tvrdoměry. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: VUT-OT-BRO01-2010; Technologický postup pro zkoušení betonových dlažebních bloků Schmidtovým tvrdoměrem. VUT-FAST-THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: VUT-OT-BRO02-2010; Postup úpravy zkušební plochy obyčejných a vysokopevnostních betonů npro zkoušení Schmidtovými tvrdoměry. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-OT-BRO02-2010; Technologický postup pro zkoušení pevností cementů pro obecné použití na bázi portlandského slinku dynamickou nedestruktivní metodou. VUT-FAST-THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BR012011; Cementy pro zdění s odprašky ze zpracování kameniva. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BR022011; Jemnozrnný beton na bázi bezsádrovcového cementu s vysokými počátečními pevnostmi. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.