doc. Ing.

Jaroslav Katolický

Ph.D.

FSI – děkan

+420 54114 2171, +420 54114 3366
dekan@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2000, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2009, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1997 - 2000, asistent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně 
 • 2000 - 2009, odborný asistent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně
 • 2009 - dosud, docent, Energetický ústav, FSI, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • V magisterském studijní programu přednášky z předmětů Vytápění, Počítačové modelování I. a Počítačové modelování II. cvičení z předmětů Vytápění, Oběhové stroje a chladící zařízení, Počítačové modelování I., Počítačové modelování II. a Termomechanika.
 • Vedoucí 23 diplomových prací.
 • Školitel v doktorském studijním programu.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačové modelování termofluidní mechaniky.
 • Technika prostředí se zaměřením na spotřebu energií a vytápění.
 • Modelování disperzních soustav.
 • Počítačové modelování disperse exhalací v městské zástavbě s vlivem dopravy.
 • Proudění a transport aerosolů v dýchacím traktu člověka.
 • Simulace šíření požáru v dopravních tunelech.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1996 Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics, University of Technology in Graz
 • 1998 Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics, University of Technology in Graz
 • 2004 Department of Building Technology and Structural Engineering, Aalborg University, Denmark
 • 2005 Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, New Mexico, USA

Univerzitní aktivity

 • 2005 - dosud, zástupce vedoucího odboru termomechaniky a techniky prostředí
 • 2005 - 2014, člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2006 - dosud, člen oborové rady oboru Technika prostředí

Mimouniverzitní aktivity

 • 1995-dosud, člen Společnosti pro techniku prostředí
 • 2001-dosud, člen IBPSA-CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)

Projekty

 • 2008-2010 FI-IM5/217: Systém klimatizace pro vrtulníky a malé letouny, ( PBS Velká Bíteš, a.s.)
 • 2007-2009 FT-TA4/028: Výzkum velkoobjemových komor teplotní techniky, (BMT Brno)
 • 2005-2009 GD101/05/H018: Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí 
 • 2005-2007 MPO FI-IM2/159: Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci,(TENZA Brno)
 • 2005-2007 COST 633: Particulate matter: Transport and deposition of PM in human airways
 • 2004-2007 MPO 1H-PK/61: Aplikace CFD kódů pro výzkum proudění v jaderném reaktoru (TES Třebíč)
 • 2004-2006 MPO FT-TA/054: Výzkum nové řady komor teplotní techniky,(BMT Brno)
 • 2001-2004 OE96: Průmyslové hořáky s atomizačním systémem effervescent na snížení emisní zátěže
 • 2000–2004 COST OC715.80: Výpočtové modelování aplikované na šíření emisí (pod vlivem hybnosti a turbulence indukované automobily) v městském měřítku
 • 2000-2003 GACR 101/01/P071: Výpočtový model rozptylu exhalací z dopravy v kritických uzlech městské zástavby.
 • 1999-2003 COST G3.10 Industrial ventilation: CFD applied to road tunnel ventilation under traffic induced flow rate and turbulence
 • 1999-2003 COST G3.30 Industrial ventilation: Performance, efficiency, and optimisation of ventilating system in solar buildings
 • 1999-2003 COST G3.40 Industrial ventilation: Dispersion of fire smoke inside a road tunnel
 • 1997–2002 EUREKA SATURN (Eurotrac-2) CO37OE32: Transport a přeměna emisních složek ovlivnňujících životní prostředí v traposféře nad Evropou: 2. fáze
 • 1997–1998 Development Fund: Eulerian-Lagrangian model for traffic induced flow
 • 1996–1997 Austrian-Czech Joint Project: Dispersion of Pollutants in the vicinity of Tunnel Portals
 • 1995–1998 COST CITAIR 615.40: Road Tunnel & Impact on City Air

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

84

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

73

Citace ostatní (bez autocitací)

25