doc. Ing.

Jaroslav Katolický

Ph.D.

FSI, FSI KD – děkan

+420 54114 2171, +420 54114 3366
katolicky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

Kontakty

Fakulta strojního inženýrství

Kolegium děkana, děkan

děkan

Pracovní telefon+420 54114 2171
+420 54114 3366
Telefon+420 54114 2171
MístnostA1/0305 (Technická 2896/2, Brno 616 69)

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí, vedoucí odboru

Pracovní telefon+420 54114 2171
+420 54114 3366
Telefon+420 54114 3366
MístnostA2/306 (Technická 2896/2, Brno 616 69)

NCK energetika - sekce termomechaniky, vedoucí

Pracovní telefon+420 54114 2171
+420 54114 3366
Telefon+420 54114 2171, 3366

NCK NaCCAS - sekce termomechaniky, vedoucí

Pracovní telefon+420 54114 2171
+420 54114 3366
Telefon+420 54114 2171, 3366

NCK JOBNAC - sekce termomechaniky, vedoucí

Pracovní telefon+420 54114 2171
+420 54114 3366
Telefon+420 54114 2171, 3366

Vysoké učení technické v Brně

Výbor pro řízení rizik, člen

Kolegium rektora, děkan Fakulty strojního inženýrství

Vědecká rada VUT, člen vědecké rady

Fakulta strojního inženýrství

Vědecká rada, termomechanika


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.