prof. RNDr.

Jaroslav Cihlář

CSc.

FSI, ÚMVI OKP – profesor

+420 54114 3383
cihlar@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

Výuka

Garantované předměty

DS210AAdvanced synthesis of nanoparticle ceramic materials
Anglicky, zimní, CEITEC VUT
DS210AAdvanced synthesis of nanoparticle ceramic materials
Anglicky, letní, CEITEC VUT
DS202ABioceramics materials and biocomposites
Anglicky, zimní, CEITEC VUT
DS202ABioceramics materials and biocomposites
Anglicky, letní, CEITEC VUT
DS202Biokeramické materiály a biokompozity
Česky, letní, CEITEC VUT
DS202Biokeramické materiály a biokompozity
Česky, zimní, CEITEC VUT
DS204AColloids, Surfaces and Catalysis
Anglicky, letní, CEITEC VUT
DS204AColloids, Surfaces and Catalysis
Anglicky, zimní, CEITEC VUT
MCO_CKMChemie pokročilých keramických materiálů
Česky, zimní, FCH, ÚCHM
DS215Kapitoly z Pokročilých nekovových materiálů
Česky, letní, CEITEC VUT
DS215Kapitoly z Pokročilých nekovových materiálů
Česky, zimní, CEITEC VUT
WPKKeramické materiály
Česky, zimní, FSI, ÚMVI
9KPCKoloidní a povrchová chemie
Česky, celoroční, FSI, ÚMVI
DS204Koloidy, povrchy a katalýza
Česky, letní, CEITEC VUT
DS204Koloidy, povrchy a katalýza
Česky, zimní, CEITEC VUT
TMTNanostrukturní materiály
Česky, letní, FSI, ÚMVI
9NKMNekovové materiály
Česky, celoroční, FSI, ÚMVI
WNENekovové materiály
Česky, letní, FSI, ÚMVI
WPLPlasty
Česky, zimní, FSI, ÚMVI
DS210Pokročilé syntézy nanočásticových keramických materiálů
Česky, letní, CEITEC VUT
DS210Pokročilé syntézy nanočásticových keramických materiálů
Česky, zimní, CEITEC VUT
DS215ATopics in Advaced Ceramic Materials
Anglicky, zimní, CEITEC VUT
DS215ATopics in Advaced Ceramic Materials
Anglicky, letní, CEITEC VUT

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020

Vyučované předměty

WPKKeramické materiály
Přednáška, Česky, zimní, FSI, ÚMVI
WNENekovové materiály
Přednáška, Česky, letní, FSI, ÚMVI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020