prof. RNDr.

Jaroslav Cihlář

CSc.

FSI, ÚMVI OKP – profesor

+420 54114 3383
cihlar@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

Životopis

Přehled zaměstnání

 • 1973-1978
 • Pozice v zaměstnání: výzkumný pracovník
 • Odborné zaměření: koordinační polymerace olefinů
 • Zaměstnavatel: Výzkumný ústav makromolekulární chemie, Brno
 • 1978-1990
 • Pozice v zaměstnání: samostatný vědecký pracovník
 • Odborné zaměření: keramika, superslitiny, přesné lití
 • Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně
 • 1990-1999
 • Pozice v zaměstnání: docent, prorektor VUT pro tvůrčí činnost
 • Odborné zaměření: materiálová věda-keramické a kompozitní materiály, fyzikální chemie,polymerní chemie
 • Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně
 • 1999-2003
 • Pozice v zaměstnání: profesor, vedoucí odboru keramických materiálů
 • Odborné zaměření: materiálová věda-keramické a kompozitní materiály, fyzikální chemie,polymerní chemie
 • Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně
 • 2003-2010
 • Pozice v zaměstnání: profesor, ředitel Ústavu materiálových věd a inženýrství, vedoucí odboru keramických a polymerních materiálů
 • 2010
 • Pozice v zaměstnání: profesor
 • Odborné zaměření: materiálová věda-keramické a kompozitní materiály, fyzikální chemie,polymerní chemie, katalýza,

Pedagogická činnost

 • Pedagogická činnost je především zaměřena do oboru Materiálových věd a inženýrství zejména se zaměřením na nekovové materiály. Přednáší tento obor na fakultě strojního inženýrství v bakalářském studiu, inženýrském studiu a doktorském studiu. Působí také v doktorském studiu v oboru Makromolekulární chemie a Fyzikální chemie na fakultě chemické.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkumná činnost je především zaměřena na studium pokročilých anorganických materiálů (pro lékařské, strojírenské, elektrochemické, katalytické a elektronické aplikace) a to na metody syntézy keramických prášků, metody tvarování keramických materiálů, na fyzikálně-chemické procesy probíhající v keramických materiálech při vysokých teplotách a na studium vlastností keramických materiálů. Jeho výzkumné aktivity jsou také zaměřeny na syntézy polymerů, zejména na koordinační polymerace olefinů a na studium kompozitních materiálů (keramika-kov-polymer).

Univerzitní aktivity

 • 1991-1997,prorektor VUT v Brně pro oblast vědy a výzkumu
 • 1991-2010, vedoucí odboru keramiky a polymerů, ÚMI FSI
 • 2003-2010,ředitel Ústavu materiálových věd a inženýrství FSI
 • 1991-2005,člen VR VUT
 • 1997-2013,člen VR FSI
 • 1997-2005, člen VR FCH
 • 2014-doposud, člen VR FCH
 • 1991-doposud, člen oborové rady doktorského studia Fyzikální a materiálové inženýrství, Makromolekulární chemie a Fyzikální chemie

Mimouniverzitní aktivity

 • 1993-1998, národní koordinátor programu COST za Českou republiku
 • 1998-doposud, zástupce ČR ve Výboru starších představitelů programu COST
 • 1998-doposud,člen Technického výboru chemie programu COST
 • 1999-2002,předseda Komise pro nanovědy a nanotechnologie programu COST
 • 1994-doposud,vědecký expert DG Research EC pro 4,5 a 6.Rámcový programu EU
 • 1998-2003, člen Řídícího výboru COSTu Akce 523
 • 2000-2005, člen Řídícího výboru COSTu Akce 525
 • 2004-2008, člen Řídícího výboru COSTu Akce D32
 • 2014-doposud, člen Řídícího výboru COSTu Akce NewGen
 • 1993-doposud, předseda Rady programu COST při MŠMT ČR
 • 2003-2005, člen OK technické vědy GAČR
 • 2003-2008, člen POK technická chemie GAČR
 • 1989-doposud, člen Americké keramické společnosti,USA
 • 1995-doposud, člen Společnosti pro matriálový výzkum,USA
 • 2000-doposud, člen Elektrochemické společnosti,USA
 • 1992-doposud, člen České silikátové společnosti
 • 2004-doposud, člen České společnosti pro nové materiály
 • 1992-doposud, člen redakční rady časopisu Ceramics-Silikáty

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2000-stříbrná medaile FSI
 • 2003-stříbrná medaile VUT
 • 2002-zlatá medaile FCH

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

120

Citace ostatní (bez autocitací)

50