Bc.

Jana Viktorinová

FSI, EÚ OTTP

+420 54114 3280
viktorinova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Bc. Jana Viktorinová

Projekty

  • 2011

    Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
    Detail