Detail projektu

Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design)

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Pomocí počítačového modelování a experimentálního výzkumu optimalizovat systémy pro tvorbu vnitřního prostředí, tj. větrací, chladicí a vytápěcí systémy kabin dopravních prostředků (zejména letadel a automobilů) a obytných prostor, optimalizovat jednotlivé vybrané prvky těchto systémů, přispět k vývoji některých nových konceptů a objasnit vazbu výše uvedených systémů na zdravotní riziko spojené s dýcháním.

Označení

FSI-S-11-6

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

PECH, O. Simulace provozu solárních kolektorů. In Sborník příspěvků z konference 30. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 183-186. ISBN: 978-80-7372-747-5.
Detail

MOHAMAD, M. Preliminary Design and Thermal Study of a Solar Pond Used to Heat a Tourist Hotel. In 30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. p. 167-170. ISBN: 978-80-7372-747-5.
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Zemní výměník tepla jako nový prvek v technice prostředí: projekt FRVŠ. In 30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012. Špindlerův Mlýn: TUL, 2011. s. 105-108. ISBN: 978-80-7372-747-5.
Detail

POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M. MULTI-SEGMENT MODEL FOR PREDICTION OF HUMAN PHYSIOLOGY RESPONSES AND THERMAL COMFORT IN NON-HOMOGENOUS ENVIRONMENTS. Athens: National and Kapodestrian University of Athens, 2011. p. 106-106.
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows. Oxford, United Kingdom: Elsevier Inc., 2012. p. 84-92.
Detail

VOLAVÝ, J.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. The effect of turbulence anisotropy on particle deposition in particle-laden channel flow. In Engineering Mechanics 2011. 1. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. p. 663-666. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

VOLAVÝ, J.; JÍCHA, M. Large Eddy Simulation of backward facing step. In 30, Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. 1. Liberec: Technikcá univerzita v Liberci, 2011. p. 269-272. ISBN: 978-80-7372-747-5.
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Power Spectral Density of Velocity Fluctuations Estimated from Phase Doppler Data. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 1. Liberec, Czech Republic: EDP Sciences, 2011. p. 219-226. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

KNOTEK, S.; JÍCHA, M. Simulation of flow over a wavy solid surface: Comparison of turbulence models. In Experimental Fluid Mechanics 2011. Jičín: Technical University of Liberec, 2011. p. 747-753. ISBN: 978-80-7372-784-0.
Detail

PEŠEK, M.; PAVELEK, M. Determination of needed parameters for measuring temperature fields in air by thermography. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

VOLAVÝ, J.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. Influence of the turbulence representation at the inlet on the downstream flow pattern in LES of backward-facing step. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2012. p. 485-489. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

LEŽOVIČ, T.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Measurement of the velocity field behind the automotive vent. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2011. p. 1-10. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Numerical simulation of air flow in a model of lungs with mouth cavity. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Jičín: EDP Sciences, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

VOLAVÝ, J.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. Turbulence modulation by particles in Large Eddy Simulation of backward-facing step. Journal of Physics: Conference Series, 2011, vol. 2011, no. 318, p. 1-7. ISSN: 1742-6588.
Detail

DOULE, O.; ŠÁLENÝ, V.; HÉRIN, B.; ROUSEK, T. Omicron spacehabitat - research stage II. ACTA ASTRONAUTICA, 2011, vol. 2011, no. 70, p. 139-158. ISSN: 0094-5765.
Detail

FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. Investigation of thermal comfort in aircraft cabin by means of Comfort zones model. Athens: National and Kapodestrian University of Athens, 2011. p. 107-107.
Detail

KNOTEK, S.; JÍCHA, M. Liquid film instability model using CFD simulations. In Sborník příspěvků. 2012. s. 103-106. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

PECH, O.; PAVELEK, M. Úprava zařízení pro testování a výzkum sacích nástavců. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 177-180. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; LIPPAY, J.; HALASOVÁ, T.; MRAVEC, F.; JÍCHA, M. Aerosol Transport in a Model of Human Lungs. In Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings Volume 1. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2011. p. 281-288. ISBN: 978-80-7372-784-0.
Detail

PEŠEK, M.; PAVELEK, M. The measuring of temperature fields in two and three dimensional airflows using an infrared camera. Journal of QIRT. Naples, Italy: University of Naples, 2012. p. 1085-1091. ISBN: 9788890648441.
Detail

PEŠEK, M.; PAVELEK, M. Measurement of temperature fields in 3D airflows using an infrared camera. In 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 181-184. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Vliv vstupních klimatických dat na výsledky energetické simulace zemního výměníku tepla. In Alternativní zdroje energie 2012. Kroměříž: STP, 2012. s. 149-157. ISBN: 978-80-02-02393-7.
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Experimentální vzduchový zemní výměník tepla a jeho technické provedení. In 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012. Mikulov: VUT v Brně, 2012. s. 107-110. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Nový experimentální zemní výměník tepla FSI VUT. In 20. konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: STP, 2012. s. 93-98. ISBN: 978-80-02-02375-3.
Detail

WEISMANOVÁ, J. Dynamic thermal models in building simulations. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 257-260. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; PODOLA, D.; JÍCHA, M. Experimental investigation of car cabin environment during real traffic conditions. 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, sborník příspěvků. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 51-54. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

MOHAMAD, M. Developing of a Thermal Model for a Residential Room Using Simulink/Matlab. In 31. SETKÁNÍ KATEDER MECHANIKY TEKUTIN A TERMOMECHANIKY. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 157-160. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A. Nový experimentální výměník tepla FSI VUT. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Investigation of air flow in idealized model of human respiratory tract. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 43-46. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

WONG, N.; DOULE, O.; CERMACK, M.; ŠÁLENÝ, V. Inflatable Land Shelter Demonstrator. In sborník 42nd International Conference on Environmental Systems. San Diego, California: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012. p. 139-158. ISBN: 9781622763207.
Detail

PEŠEK, M.; PAVELEK, M. The temperature fields measurenment method in the air in small closed spaces using an infrared camera. ICCCS 2012 International symposium on contamination control. Zurich, Switzerland: Swiss Federal Insitute of Technology ETH Zurich, 2012. p. 43-43.
Detail

PECH, O.; PAVELEK, M. Comparison of capture efficiency of pollutants over a workbench with traditional and reinforced slot exhaust systems. Ventilation 2012 - The 10th International Conference on Industrial Ventilation. Paris, France: 2012. p. 84-84.
Detail

PECH, O.; PAVELEK, M. Capture efficiency of pollutants in a free space and over a workbench with reinforced slot exhaust systems. ICCS 2012 International symposium on contamination control. Zurich, Switzerland: Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich, 2012. p. 31-31.
Detail

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ADAM, J.; BĚLKA, M.; JÍCHA, M. Application of Positron Emission Tomography to Aerosol Transport Research in a Model of Human Lungs. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

NIEDOBA, P.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M. Meshfree methods for computational fluid dynamics. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Hradec Králové: EDP Sciences, 2012. p. 506-511. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

POKORNÝ, J.; JÍCHA, M. Coupling of the Models of Human Physiology and Thermal Comfort. In Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2012. EPJ Web of Conferences. Liberec: EDP Sciences, 2013. p. 590-593. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Velocity profiles in idealized model of human respiratory tract. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2012. EPJ Web of Conferences. 1. Liberec: EDP Sciences, 2012. p. 165-168. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Analysis of fiber deposition using automatic image processing method. In International Conference Experimental Fluid Mechanics 2012 Conference proceedings. EPJ Web of Conferences. FRANCE: EDP Sciences, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; VALÁŠKOVÁ, Š.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. MEASUREMENT OF FIBER DEPOSITION IN A MODEL OF HUMAN LUNGS. SBORNÍK XIII. VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ AEROSOLOVÉ SPOLEČNOSTI PROCEEDINGS OF 13TH ANNUAL CONFERENCE OF THE CZECH AEROSOL SOCIETY. Třeboň: Česká aerosolová společnost, 2012. p. 47-48. ISBN: 978-80-86186-40-5.
Detail

WEISMANOVÁ, J. Využitie stavových modelov v dynamických simuláciách budov. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 3.12.2012, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

MOHAMAD, M. Design a Simplified Model of HVAC System Within a Residential Building by Using MATLAB/SIMULINK. In Simulace budov a techniky prostředí 2012: Sborník 7. Konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA - CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic), 2012. p. 93-98. ISBN: 978-80-260-3392-9.
Detail

WEISMANOVÁ, J.; KAZKAZ, M. BUILDING DYNAMIC SIMULATIONS USING STATE-SPACE METHOD. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. p. 2878-2884. ISBN: 978-80-905243-3-0.
Detail

FIŠER, J.; JÍCHA, M. The influence of air duct geometry on air jet direction in aircraft cabin ventilated by mixing ventilation. In Experimental Fluid Mechanics 2012 - Conference Proceedings. EPJ Web of Conferences. 1. Liberec: EDP Sciences, 2013. p. 185-190. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

VOLAVÝ, J.; FIŠER, J.; NOESKE, I. Prediction of air temperature in the aircraft cabin under different operational conditions. In Experimental Fluid Mechanics 2012 - Conference Proceedings. EPJ Web of Conferences. 1. Liberec: EDP Sciences, 2013. p. 785-790. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M. Operational Heat Balance Model with Parameterized Geometry for the Prediction of Car Cabin Heat Loads. The international journal of ventilation, 2013, vol. 11, no. 4, p. 393-406. ISSN: 1473-3315.
Detail

HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Heat Transfer and Pressure Drop Measurement in Minichannels. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

HEJČÍK, J.; LANGER, J. Vliv zateplení na spotřebu tepla. In 31. Setkání kateder Mechaniky tekutin a Termomechaniky - Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 63-64. ISBN: 978-80-214-4529-1.
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW, 2012, vol. 2012, no. 35, p. 84-92. ISSN: 0142-727X.
Detail

CHARVÁT, P.; PECH, O.; HEJČÍK, J. Experimental investigations of the performance of a solar air collector with latent heat thermal storage integrated with the solar absorber. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

PEŠEK, M. The temperature fields measurement of air in the car cabin by infrared camera. In International conference experimental fluid mechanics 2012 - conference proceedings. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Investigation of Flow in a Model of Human Airways using Constant Temperature Anemometry and Numerical Simulation. In Recent Advances in Fluid Mechanics and Heat & Mass Transfer. Vouliagmeni, Athens, Greece: WSEAS Press, 2013. p. 35-40. ISBN: 978-1-61804-183-8.
Detail

LEŽOVIČ, T.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. HVAC automotive vents evaluation and their performance. HVAC&R RESEARCH, 2013, vol. 19, no. 8, p. 1073-1082. ISSN: 1078-9669.
Detail

BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J. Effect of flow rate on fiber deposition in the model of human lungs. Praha: European Aerosol Conference 2012, 2013.
Detail

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ADAM, J.; BĚLKA, M.; JÍCHA, M. Aerosol Deposition Measurement in the Model of Human Lungs using Positron Emission Tomography. Prague, Czech Republic: European Aerosol Assembly, 2013. p. 1 (1 s.).
Detail

ELCNER, J.; CHOVANCOVÁ, M.; JÍCHA, M. The influence of boundary conditions to the flow through model of upper part of human respiratory system. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Liberec: EDP Sciences, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; PODOLA, D.; JÍCHA, M. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CAR CABIN ENVIRONMENT DURING REAL TRAFFIC CONDITIONS. Engineering Mechanics, 2013, vol. 20, no. 3/4, p. 229-236. ISSN: 1802-1484.
Detail

MOHAMAD, M., WEISMANOVÁ, J. Modelovanie vetracích systémov s konštantným prietokom vzduchu a systémov riadených skutočnou potrebou v programe MATLAB/Simulink. TZB-info, 2014, roč. 2014, č. 17.03.2014, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

MOHAMAD, M. Modelling indoor temperature by combining TRNSYS and MATLAB/SIMULINK. TZB-info, 2014, vol. 2014, no. 26.05.2014, p. 1-11. ISSN: 1801-4399.
Detail

HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Single phase heat transfer in minichannels. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

WEISMANOVÁ, J. Anizotropný model slnečného žiarenia pre potreby dynamických simulácií budov. TZB-info, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

LÍZAL, F.; TUHOVČÁK, J.; JÍCHA, M. Measurement of the airflow velocity upstream and downstream a wire mesh using constant temperature anemometry. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

PEŠEK, M.; PAVELEK, M. Measurement of temperature fields in 3D airflows using an infrared camera. Engineering Mechanics, 2013, vol. 20, no. 3/4, p. 327-335. ISSN: 1802-1484.
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Experimental air ground heat exchanger and its construction. Engineering Mechanics, 2014, vol. 20, no. 3/4, p. 255-261. ISSN: 1802-1484.
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M.: ZVT_Brno; Cirkulační vzduchový zemní výměník tepla. Experimentální dům větrání FSI, Technická 2896/2, Královo Pole, 61600, Brno, Česká republika. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M.; JÍCHA, M.: ZVT s PCM_VUT; Vzduchový zemní výměník tepla a chlazení pomocí desek s PCM. Experimentální dům větrání FSI, Technická 2896/2, Královo Pole, 61600, Brno, Česká republika. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail

PEŠEK, M.; PAVELEK, M.: Měření 2D teplotních polí; Zařízení pro měření teplotních polí ve 2D neizotermních vzduchových proudech pomocí termovize. FSI VUT v Brně Technická 2, Brno A2/301. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
Detail

CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Ekvitermní regulace; Testovací panel regulace vytápění a chlazení budov. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
Detail

CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Panel hydraulického vyvážení; Testovací panel hydraulického vyvážení dvoutrubkových soustav. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
Detail

CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Tepelné chování; Testovací panel tepelného chování otopných soustav. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
Detail

CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Test jednotrubky; Testovací panel jednotrubkových rozvodů teplonosné látky. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
Detail

CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: panel pitná voda; Testovací panel pro komponenty rozvodů pitné vody. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
Detail

CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Zdroj tepla; Mobilní zdroj topné vody pro testovací panely. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
Detail

PEŠEK, M.; PAVELEK, M.; FIŠER, J.; MLČÁK, R.: Měření 3D teplotních polí; Zařízení pro měření teplotních polí ve 3D neizotermních vzduchových proudech pomocí termovize. FSI VUT v Brně Technická 2, Brno A2/301. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
Detail

FIŠER, J.; HEJČÍK, J.: Mixcoanda vzduchvody; Vzduchovody pro modifikované směšovací větrání kabin letadel. FSI, VUT v Brně, těžké laboratoře OTTP. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail

HEJČÍK, J.; CHARVÁT, P.: nástavec; Nástavec pro měření průtoku vzduchu vzduchotechnickými vyústkami. A2/305a. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
Detail

ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: MPZ-1; Mobilní polohovací zařízení ke stereoskopickému PIV systému. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213c. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail

ŠÁLENÝ, V.; KATOLICKÝ, J.: Crystal; Samočinně rozvinutelný habitat pro extrémní prostředí. NASA KSC, Florida Institute of Technology. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail

PEŠEK, M.; PAVELEK, M.: uzavřené prostory; Zařízení pro termovizní měření teplotních polí ve vzduchu uvnitř malých prostorů. FSI VUT v Brně Technická 2, Brno A2/301. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail

NIEDOBA, P.; JÍCHA, M.; ČERMÁK, L.: Ghost Particles; Ghost Particles. http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (software)
Detail

HEJČÍK, J.: MINIHEAD; MĚŘICÍ HLAVA PRO STANOVENÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÝCH ZTRÁT V MINIKANÁLECH. FSI VUT v Brně A2/305a Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M.; JÍCHA, M.: ZVT_ventilation; Hybridní větrací systém se vzduchovým zemním výměníkem tepla. Experimentální dům větrání FSI, Technická 2896/2, Královo Pole, 61600, Brno, Česká republika. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
Detail