doc. Ing.

Jan Brandejs

CSc.

FSI, ÚK ORIAT – docent

+420 54114 3254
brandejs@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.

Publikace

 • 2017

  BRANDEJS, J. Výpočtová zpráva lávky. Brno: 2017. s. 1-11.
  Detail

  NEVRLÝ, J.; NĚMEC, Z.; BRANDEJS, J. CONTROL SYSTEM OF HYDRAULIC RECOVERY MODULE OF ROAD ROLLER. MM Science Journal, 2017, roč. 2, č. 5, s. 1905-1909. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2016

  PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J.; ŠKAROUPKA, D. Vývoj rotačního systému pro polohování satelitní antény. 2016. s. 1-2.
  Detail

  KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Sensor planning system for fringe projection scanning of sheet metal parts. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2016, roč. 94, č. December 2016, s. 60-70. ISSN: 0263-2241.
  Detail | WWW

  NEVRLÝ, J.; BRANDEJS, J. METHODOLOGY OF HYDRAULIC SYSTEM DEVELOPMENT USING EXPERIMENTAL STAND AND COMPUTER MODELING. MM Science Journal, 2016, č. 3, s. 882-886. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  ZATOČILOVÁ, A.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Image-based measurement of the dimensions and of the axis straightness of hot forgings. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2016, roč. 94, č. December 2016, s. 254-264. ISSN: 0263-2241.
  Detail | WWW

 • 2015

  KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Application of a reflectance model to the sensor planning system. In PROCEEDINGS OF SPIE - Automated Visual Inspection and Machine Vision. Proceedings of SPIE. Munich, Germany: SPIE, 2015. s. 953005- 1 (953005-13 s.)ISBN: 9781628416909. ISSN: 0277- 786X.
  Detail | WWW

  ZATOČILOVÁ, A.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Development of a photogrammetry system for the measurement of rotationally symmetric forgings. In Proc. SPIE 9525, Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX, 952501 (June 22, 2015);. Proceedings of SPIE. Volume 9525. Munich, GERMANY: SPIE- INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015. s. 95250R (95257R s.)ISBN: 9781628416855. ISSN: 0277- 786X.
  Detail | WWW

 • 2013

  ZATOČILOVÁ, A.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Experimental verification of deformation behavior of towing hitch by optical measurement method. In MODERN METHODS OF CONSTRUCTION DESIGN - Lecture Notes in Mechanical Engineering. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. s. 365-374. ISBN: 978-80-7372-986- 8.
  Detail

  KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Method of photogrammetric measurement automation using TRITOP system and industrial robot. OPTIK, 2013, roč. 124, č. 18, s. 3705-3709. ISSN: 0030- 4026.
  Detail

  ZATOČILOVÁ, A.; POLIŠČUK, R.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Photogrammetry based system for the measurement of cylindrical forgings axis straightness. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII. Proceedings of SPIE. Munich, , Germany: Proc. SPIE, 2013. s. 87881L- 1 (88781L-10 s.)ISBN: 9780819496041. ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  GALDA, M.; BRANDEJS, J. Active Bonnet Hinge. In 54th International Conference of Machine Design Departments. Technical University of Liberec. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s. 27-32. ISBN: 978-80-7372-986- 8.
  Detail

  KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Analysis of sheet metal parts behaviour during fringe projection based digitization. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK2013, Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3499-3508. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
  Detail

 • 2012

  SMEJKAL, D.; BRANDEJS, J. Design of Hydraulic Travel of Reapers Drive Unit. In 53rd International Conference of Mechine Desing Departments. 1. Brno University of Technology, Antonínská 548/1, Brno 601 90, Czech Republic: Brno University of Technology, 2012. s. 255-260. ISBN: 978-80-214-4533- 8.
  Detail

  ZATOČILOVÁ, A.; POLIŠČUK, R.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. An approach to the shape deviation measurement of cylindrical forgings. In 53rd International Conference of Mechine Desing Departments. 1. Brno University of Technology, Antonínská 548/1, Brno 601 90, Czech Republic: Brno University of Technology, 2012. s. 331-338. ISBN: 978-80-214-4533- 8.
  Detail

 • 2011

  KOUTECKÝ, T.; BRANDEJS, J.; PALOUŠEK, D. Metodika automatizace fotogrammetrického měření systémem TRITOP. In Sborník referátů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 121-126. ISBN: 978-80-248-2450- 5.
  Detail

  ZATOČILOVÁ, A.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Využití 3D optických technologií měření a reverzního inženýrství při výrobě formy pro ultra lehké letadlo. In Sborník referátů. 52. konference kateder, částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. Ostrava: Vysoká škola báňská -, 2011. s. 306-311. ISBN: 978-80-248-2450- 5.
  Detail

 • 2010

  KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Project- oriented learning of mechanical engineering design. In 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Kanada, Vancouver: ASME, 2010. s. 1-7. ISBN: 978-0-7918-3891- 4.
  Detail

 • 2009

  SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; DVOŘÁČEK, J.; PROKEŠ, F. Základy konstruování. Základy konstruování. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 1-234. ISBN: 978-80-7204-633- 1.
  Detail

  SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Výběr z norem pro konstrukční cvičení. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 1-223. ISBN: 978-80-7204-636- 2.
  Detail

 • 2008

  SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; DVOŘÁČEK, J.; PROKEŠ, F. Základy konstruování. Základy konstruování. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008. s. 1-234. ISBN: 978-80-7204-584- 6.
  Detail

  SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Výběr z norem pro konstrukční cvičení. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008. s. 1-233. ISBN: 978-80-7204-534- 1.
  Detail

 • 2007

  SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Výběr z norem pro konstrukční cvičení. Výběr z norem pro konstrukční cvičení. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 1-233. ISBN: 978-80-7204-534- 1.
  Detail

  VRBKA, M.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Konference diplomových prací 2007 na FSI. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 17, č. 7, s. 21-21. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  MACEK, L.; BRANDEJS, J. Design of universal scrabbled' s screen. In Konference diplomových prací 2007. 1. Brno: Ústav konstruování, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3406- 6.
  Detail

  VÍTEK, P.; BRANDEJS, J. Design of a pedal vehicle. In Konference diplomových prací 2007. 1. Brno: Ústav konstruování, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3406- 6.
  Detail

  SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Základy konstruování. Základy konstruování. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 1-203. ISBN: 978-80-7204-535- 8.
  Detail

  PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; PRAŽÁK, F.; VRBKA, M.; VAVERKA, M.; BRANDEJS, J.; HARTL, M. Innovative Approaches to Mechanical Engineering Education at Brno University of Technology. In Proceedings of the International Conferecne on Mechanical Engineering and Mechanics 2007. NJ USA: Science Press USA, 2007. s. 2194-2199. ISBN: 1-933100-21- 4.
  Detail

 • 2006

  SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; Prokeš, F. Základy konstruování. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. s. 1-199. ISBN: 80-7204-458- 3.
  Detail

  PROKEŠ, F.; KOZUBÍK, R.; BRANDEJS, J. Komplexní flexibilní systém pro zkoušení. In 47. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KATEDER ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 17-20. ISBN: 80-213-1523- 7.
  Detail

  SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Výběr z norem pro konstrukční cvičení. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. s. 1-223. ISBN: 80-7204-465- 6.
  Detail

 • 2005

  SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Základy konstruování. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. ISBN: 80-7204-405- 2.
  Detail

 • 2004

  SOBEK, E.; BRANDEJS, J.; DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P.; SVOBODA, F. Základy konstruování. Návody pro konstrukční cvičení. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2004. ISBN: 80-7204-331- 5.
  Detail

 • 2003

  SVOBODA, P., BRANDEJS, J., DVOŘÁČEK, J., PROKEŠ, F. Studijní opory v předmětu Základy konstruování. In Sborník referátů XLIV. konference kateder částí a mechanizmů strojů s mezinárodní účastí. Praha: Ústav výrobních strojů a nechanizmů ČVUT Praha, 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 80-01-02788- 0.
  Detail

  SVOBODA, P., BRANDEJS, J., PROKEŠ, F. Základy konstruování. Základy konstruování. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2003. ISBN: 80-7204-306- 4.
  Detail

 • 2002

  SOBEK, E., BRANDEJS, J., DVOŘÁČEK, J., MAZAL, P., SVOBODA, F. Základy konstruování. Návody pro konstrukční cvičení. Základy konstruování. Návody pro konstrukční cvičení. BRNO: VUTIUM, 2002. ISBN: 80-214-2090- 1.
  Detail

 • 2001

  ŠUPÁK, J., SVOBODA, P., BRANDEJS, J., PROKEŠ, F. Internet jako nástroj zpětnovazební informace. In XLII mezinárodní konference kateder částí strojů a mechanismů. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická universita Ostrava, 2001. s. 301 ( s.)ISBN: 80-7078-919- 0.
  Detail

  SVOBODA, P., KOVÁŘÍK, R., BRANDEJS, J. Základy konstruování. Základy konstruování. Brno: Akademické nakladelství Cerm, 2001. ISBN: 80-7204-212- 2.
  Detail

  SVOBODA, P., BRANDEJS, J., KOVÁŘÍK, R., SOBEK, E. Základy konstruování - Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Základy konstruování - Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Brno: Akademické nakladelství Cerm, 2001. ISBN: 80-7204-214- 9.
  Detail

 • 2000

  SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Konstruování a CAD. XLI. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. In Košice: TU Košice, 2000. s. 322-324.
  Detail

  BRANDEJS, J.; SVOBODA, P.; PROKEŠ, F. Výuka CAD na 1. stupni inženýrského studia VUT - Fakulty strojního inženýrství v Brně. XVIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. In Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2000. s. 39-41. ISBN: 80-7231-059- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.