doc. Ing.

Jan Brandejs

CSc.

FSI, ÚK ORIAT – docent

+420 54114 3254
brandejs@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1968, SPŠ strojní Přerov, Přístrojová a automatizační technika
 • 1973, Ing., VUT-FS Brno, Transportní stroje a manipulační zařízení
 • 1981, Postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky
 • 1988, CSc., VUT-FS Brno, Obor Části strojů a mechanismy
 • 2000, Postgraduální studium CAD/CAE/CAM Akademie
 • 2011, Docent, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1973-1975, technik, První brněnská strojírna - Dodavatelský závod
 • 1975-1978, odborný pracovník, Katedra spalovacích motorů a motorových vozidel FS VUT
 • 1978-dosud, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Předměty vyučované v bakalářském studiu: Základy konstruování, Konstruování, CAD, Konstruování a CAD
 • Předměty vyučované v navazujícím magisterském studiu: Předdiplomový seminář, a Seminář k diplomové práci
 • Vedení bakalářských a diplomových prací z oblasti konstrukce strojů a zařízení
 • Pořádá semináře a školení pro učitele středních a vysokých škol, konstruktéry a odborníky z praxe z oblasti mezinárodních a evropských norem pro tvorbu výkresové dokumentae a přesnost strojních součástí - GPS

Vědeckovýzkumná činnost

 • Zaměření na praktická projekční a konstrukční řešení strojních zařízení, zejména pro
 • čistírny odpadních vod (dosazovací nádrže, míchadla, mísiče, separátory, dopravníky, vozíky...)
 • zařízení pro potravinářský průmysl (čerpadla, ventily, tlakové nádoby, zásobníky, zařízení pro vinaře....)
 • elektrické a plynové pece a sušárny (laboratorní, velkokapacitní, průběžné....)
 • jednoúčelové stroje a zařízení, zkušební stanice

Projekty

  • Inovace předmětů Základy konstruování I a II. Projekt FRVŠ F1/a 3184/2006 (spoluřešitel)
  • ESF CZ 04.1.03/3.2.15.2/0285 (spoluřešitel) - Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti
  • MPO č.p.: FT-TA3/130, FT136S013/2600 (řešitel) - Výzkum a vývoj strojního zařízení pro ozonovou degradaci pryže z pneumatik
  • Studijní opory RC90600124
  • Rozvoj výuky v anglickém jazyce RA90600123
  • MPO č. FR-T/1/264 Vývoj a zhotovení kovářského kolejového manipulátoru nové kinematiky manipulace s výkovkem
  • MPO č. FR-TI3/699 Diskové filtry pro ČOV
  • EUREKA LF 12029 Rekuperační hydrostatický modul pro užitková vozidla
 • OP VK CZ.1.07/2.2.00/07.0406 Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství
 • OP VK CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání na stř. školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí