Ing.

František Vlach

Ph.D.

FAST, PST

+420 54114 7402
vlach.f@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Vlach, Ph.D.

Projekty

 • 2019

  FV40357, Výzkum a vývoj nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Studium fyzikálních procesů v kritických detailech obalových konstrukcí budov s téměř nulovou potřebou energie, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  InStep - International Sustainable Engineering Practices, zahájení: 29.05.2018, ukončení: 30.09.2019
  Detail

 • 2015

  Rozvoj materiálového modelu technologicky kombinované konstrukce pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací na výseku prototypu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  Zpřesnění povrchových okrajových podmínek a modelování teplotního a vlhkostního pole zemin, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Ověření vlivu tepelně izolačních okenic v dynamickém režimu na vnitřní mikroklima budov, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Ověření skutečných tepelně technických vlastností reflexních izolací, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Numerické ověřování a optimalizace prefabrikovaného prvku pro suché podlahové konstrukce moderních dřevostaveb, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Zvukoizolační vlastnosti skladeb stropních konstrukcí novodobých dřevostaveb s využitím betonových prefabrikovaných prvků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Optimalizace návrhu novodobých dřevěných konstrukcí z hlediska stavební fyziky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail