Detail projektu

Zvukoizolační vlastnosti skladeb stropních konstrukcí novodobých dřevostaveb s využitím betonových prefabrikovaných prvků

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Předmětem projektu je optimalizace a experimentální ověření skladeb a detailů stropních konstrukcí v novodobých dřevostavbách. Skladby a detaily budou optimalizovány a ověřovány vždy v několika variantách, aby byla možná komparace dat získaných měřením jednotlivých variant. Ve skladbách budou využity betonové prefabrikované prvky jako náhrada mokrého procesu. Ověření bude probíhat na reálném objektu experimentální dřevostavby.

Označení

FAST-S-12-32

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Fišarová Zuzana, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Hlavsa Petr, Ing. et Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Horáčková Michaela, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Škramlik Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Šteffek Libor, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Vlach František, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Vránová Lenka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

REITERMAN, P.; KADLECOVÁ, Z.; KOLÁŘ, K.; KEPPERT, M.; ADÁMEK, J.; HOLČAPEK, O. Zohlednění trvanlivosti při hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu. Beton TKS, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 62-66. ISSN: 1213-3116.
Detail

FIŠAROVÁ, Z.; ŠTEFFEK, L.; VAJKAY, F. Computer simulations of room acoustics in sporting facilities. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 649, p. 57-60. ISSN: 1022-6680.
Detail

DONAŤÁKOVÁ, D.; KRUPICOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, Z.; STRAKA, B. Acoustic Properties of Timber Joist Ceilings with Respects to Their Response onto the Effects of Dynamic Loads. In Advanced Materials Research Vol. 649 - enviBUILD 2012. Advanced Materials Research. Switzenland: Trans Tech Publications, 2013. p. 269-272. ISBN: 978-3-03785-596-6. ISSN: 1022-6680.
Detail

FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L. Comparison of acoustic properties of buildings' envelope walls after application of etics on basis laboratory measurements. Akustika, 2014, vol. 22, no. 1, p. 12-19. ISSN: 1801-9064.
Detail

MIZEROVÁ, L.; SMOLKA, R. Efficiency Analysis of Materials Used for Mechanical Methods for Damp Masonry Rehabilitation. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 3, p. 87-92. ISSN: 1022-6680.
Detail

KRUPICOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, Z.; DONAŤÁKOVÁ, D.; STRAKA, B. Acoustic Response of Timber Joist Ceilings onto Dynamic Loads. Akustika, 2013, vol. 19, no. 1, p. 25-33. ISSN: 1801-9064.
Detail

FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L. Sound insulation properties of the facade elements - the influence of filling cavities of facade elements on the values of laboratory airborne sound insulation. In Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. p. 509-512. ISSN: 1022-6680.
Detail

SMOLKA, R.; KALOUSEK, L.; MIZEROVÁ, L. Physico-mechanical Properties of the Threshold Coupling Made of Secondary Raw Materials for Use in the ehabilitation and Reconstruction of Buildings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 3, p. 193-198. ISSN: 1022-6680.
Detail