Detail projektu

Ověření skutečných tepelně technických vlastností reflexních izolací

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Tepelně technické vlastnosti reflexních izolací jsou však obtížně definovatelné. Při posuzování se projektant musí spolehnout na údaje udávané výrobcem. Tyto informace však nemusí být vždy korektní. Pokud chceme měřením ověřit správnost deklarovaných hodnot, můžeme použít některé laboratorní metody nebo měření v reálných podmínkách - in situ. Smyslem projektu je ověření tepelných vlastností reflexních izolací oběma způsoby.

Označení

FAST-J-13-2034

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kalánek Jiří, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Vlach František, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; ŠTEFFEK, L. Calculation and Experimental Evaluation of the Thermal Resistance of a Structure with Reflective Insulation. In Advanced Materials Research. 2014. p. 374-380. ISSN: 1022-6680.
Detail

KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M. Způsoby stanovení koeficientu emisivity reflexní izolace a jeho vliv na tepelný odpor. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe. 1. 2014. s. 49-52. ISBN: 978-80-214-4926-8.
Detail

KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M. Porovnání tepelného odporu reflexní izolace s různou tloušťkou jádra při rozdílném teplotním spádu. In Sborník anotací Juniorstav 2014. 1. 2014. s. 70-70. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M. Porovnání tepelného odporu vzduchové vrstvy z různou tloušťkou při rozdílném teplotním spádu. In Sborník anotací Juniorstav 2014. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 81-81. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail