Mgr.

František Kučera

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9343, +420 54114 9323
kucera-f@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. František Kučera, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  ŠTAFFOVÁ, M.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; DZIK, P.; ONDREÁŠ, F.; JANČÁŘ, J. Insight into colour change of reversible thermochromic systems and their incorporation into textile coating. Journal of Applied Polymer Science, 2021, roč. 138, č. 4, s. 1-11. ISSN: 1097-4628.
  Detail | WWW

 • 2020

  JANČÁŘ, J.; ZÁRYBNICKÁ, K.; ŽÍDEK, J.; KUČERA, F. Effect of Porosity Gradient on Mechanical Properties of Cellular Nano-Composites. Polymers, 2020, roč. 12, č. 3, s. 681-1 (681-12 s.)ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; BÁLKOVÁ, R.; JANČÁŘ, J. Solid‐state grafting of maleic anhydride onto polypropylene: The influence of morphology of polypropylene on heterogeneous reaction. Polymer Engineering and Science, 2020, roč. 60, č. 5, s. 1076-1082. ISSN: 0032-3888.
  Detail | WWW

  ŠTAFFOVÁ, M.; KUČERA, F. THERMOCHROMIC POLYURETHANE TEXTILE COATING. POLYMERY 2020. Bratislava: Ústavom polymérov, Slovenskej Akadémie Vied, 2020. s. 49-49. ISBN: 978-80-89841-14-1.
  Detail

  ČERNÝ, M.; PETRUŠ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; CHAMRADOVÁ, I.; KUPKA, V.; KUČERA, F.; POLÁČEK, P. A new approach to the structure-properties relationship evaluation for porous polymer composites. SN Applied Scences, 2020, roč. 2, č. 4, s. 1-12. ISSN: 2523-3963.
  Detail | WWW

  Matěj Z., Košťál M., Přenosil V., Mravec F., Kučera F., Kopecký Z., Jančář A., Cvachovec F., Čulen J. Comparison of neutron/gamma separation qualities of various organic scintillation materials. In EPJ Web of Conferences. 2020. Francie: 2020. s. 1-3. ISBN: 978-2-7598-9093-4.
  Detail | WWW

 • 2019

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; JANČÁŘ, J. The structure-hydrolysis relationship of poly(3-hydroxybutyrate). POLYMER TESTING, 2019, č. 80, s. 1-9. ISSN: 0142-9418.
  Detail | WWW

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; POLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Controlled reactive modification of polypropylene with maleic anhydride via solvent-free technique. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2019, č. 168, s. 1-8. ISSN: 0141-3910.
  Detail | WWW

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; JANČÁŘ, J. Online monitoring of reactive compatiblization of poly(lactic acid)/ polyamide 6 blend with different compatibilizers. Journal of Applied Polymer Science, 2019, roč. 136, č. 39, s. 1-13. ISSN: 1097-4628.
  Detail | WWW

 • 2018

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; CHAMRADOVÁ, I.; JANČÁŘ, J. Real-time monitoring of radical grafting of poly(lactic acid) with itaconic anhydride in melt. European Polymer Journal, 2018, č. 103, s. 378-389. ISSN: 0014-3057.
  Detail | WWW

 • 2017

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; MATLÁKOVÁ, J.; JANČÁŘ, J. Itaconic anhydride homopolymerization during radical grafting of poly(lactic acid) in melt. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2017, č. 116, s. 49-56. ISSN: 1381-5148.
  Detail | WWW

 • 2016

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Závěrečná odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-6.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-11.
  Detail

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Post-polymerization modification of poly (lactic acid) via radical grafting with itaconic anhydride. European Polymer Journal, 2016, č. 77, s. 16-30. ISSN: 0014-3057.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-4.
  Detail

 • 2015

  KUČERA, F. Vývoj a testování vlastností lepidla. 2015. s. 1-12.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; MILATOVÁ, M.; KUČERA, F. Ecotoxicological evaluation of polymeric substances. Book of Abstracts, Chemistry and Life. první. Brno: ECH, VUT v Brně, 2015. s. 84-84. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-2.
  Detail

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Modifikace poly(mléčné kyseliny) radikálovým roubováním pro aplikace v pokročilých polymerních materiálech. Czech chemical society symposium series. 2015. s. 31-31. ISSN: 2336- 7202.
  Detail

  MATLÁKOVÁ, J.; KUČERA, F.; JANČÁŘ, J. Radical grafting of maleic anhydride onto polypropylene via reactive extrusion. Book of Abstracts, Chemistry and Live 2015. 2015. s. 184-184. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Preparation of poly(lactic acid) grafted with itaconic anhydride via radical grafting in melt. Chemistry & Life 2015 Book of abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 182-182. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

 • 2014

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J. Modification of Poly(Lactic Acid) by Radical Grafting for Application in Advanced Polymeric Materials. In Proceeding of 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: AMCA spol. s r.o., 2014. s. 309-315. ISBN: 978-80-86238-61- 6.
  Detail

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F. Modification of poly(lactic acid) by radical grafting for application in advanced polymeric materials. 2014. s. 197-197. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J. Modification of poly(lactic acid) by radical grafting for application in advanced polymeric materials. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. 1st. 2014. s. 309-315. ISBN: 978-80-86238-64- 7.
  Detail

  KUČERA, F.; ARVAI, T. Emulsion Copolymerizationof N- Butyl Acrylate with Methyl Methacrylate. In Proceeding of 2nd International Conference on Chemical Technology. 1st. Praha: AMCA spol. s r.o., 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-86238-64- 7.
  Detail

 • 2011

  BĚŤÁK, L.; KUČERA, F. REACTIVE EXTRUSION OF ITACONATED POLYPROPYLENE WITH AMINES. International Summer School on Polymers - ISSP 2001, book of abstracts. 1. Bratislava: Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2011. s. 76-76. ISBN: 978-80-968433-9- 8.
  Detail

  KUČERA, F.; SLÁNSKÁ, P. Aplikace pigmentů indikujících teplotní změnu plastů. Plastics Production, 2011, roč. 6, č. 1, s. 44-45. ISSN: 1802-1549.
  Detail

  BĚŤÁK, L.; KUČERA, F.; PUKANČÍKOVÁ, A. PRACTICAL ASPECTS OF BULK POLYMERIZATION OF STYRENE. Chemické listy. Česká společnost chemická, 2011. s. 924-924. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2009

  KUČERA, F.; JANČÁŘ, J. Sulfonation of solid polystyrene using gaseous sulfur trioxide. Polymer Engineering and Science, 2009, roč. 49, č. 5, s. 783-794. ISSN: 0032- 3888.
  Detail

 • 2008

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; KUČERA, F.; KŘŮMAL, K. Ecotoxicological evaluation of compounds used in polymers production. In 9th European Meeting on Environmental Chemistry: Programme and Book of Abstracts. 1. Girona: Escola Politecnica Superior, 2008. s. 87-87.
  Detail | WWW

  KUČERA, F. Modification of polypropylene using itaconic anhydride and its derivatives. In Plastko 2008 - sborník přednášek. Zlín: UTB Zlín, 2008. s. 22-26. ISBN: 978-80-7318-687- 6.
  Detail

  KUČERA, F.; SLÁNSKÁ, P. Application of thermochromic compounds in polymeric materials. 4th Meeting of Chemistry and Life, Book of abstracts. Brno: VUT Brno, 2008. s. 723-723. ISBN: 978-80-214-3715- 9.
  Detail

  DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ŠOTOLOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; KUČERA, F.; VOJTOVÁ, L. Ekotoxikologické hodnocení derivátů pyridinu a organokovů. In XVII. vedecké sympózium - zborník. 1. Košice: Ústav geotechniky SAV, 2008. s. 77-80. ISBN: 978-80-970034-0- 1.
  Detail

  KUČERA, F.; SLÁNSKÁ, P. Determination of color transition temperature for processing of thermochromic polymeric materials. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 1247-1249. ISSN: 1213-7103.
  Detail

  KUČERA, F. Modification of polypropylene through radical grafting in melt. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 1213-1214. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ŠOTOLOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; KUČERA, F.; VOJTOVÁ, L. Ekotoxikologické hodnocení derivátu pyridinu a organokovů. Košice: Ústav geotechniky SAV, 2008. s. 77-80.
  Detail

  KUČERA, F. Modification of polypropylene through radical grafting in melt. 4th Meeting of Chemistry and Life, Book of abstracts. Brno: VUT Brno, 2008. s. 78-78. ISBN: 978-80-214-3715- 9.
  Detail

 • 2007

  KUČERA, F.; VANĚREK, J.; SVOBODA, J. Polymeric Composites Based On Fillers From Renewable Resources. Chemické listy, 2007, roč. 101, č. 13, s. 53-54. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KUČERA, F. Preparation of Itaconic Anhydride Grafted Isotactic Polypropylene Via Reactive Extrusion. Chemické listy, 2007, roč. 101, č. 13, s. 52-53. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KUČERA, F. Testování fungicidních vlastností bavlněných textilií a vývoj dlouhodobě účinné fungicidní úpravy bavlněné tkaniny pro výrobky- nafukovací matrace. Testování fungicidních vlastností bavlněných textilií a vývoj dlouhodobě účinné fungicidní úpravy bavlněné tkaniny pro výrobky- nafukovací matrace. VUT v Brně. FCH VUT v Brně: FCH VUT v Brně, 2007. s. 1-212.
  Detail

 • 2006

  KUČERA, F. Grafting of izotactic polypropylene using itaconic anhydride via reactive extrusion. In Polymery 2006. 1. Třešť: UMCH AV ČR, 2006. s. 133-136. ISBN: 80-85009-54- 4.
  Detail

 • 2005

  KUČERA F., Podešva P. Roubování polypropylenu kyselinou itakonovou. In Plastko 2005. Zlín: Fatra, a.s., Napajedla, 2005. s. 31-31.
  Detail

  KUČERA, F., KOSTELECKÁ, E. Synthesis and properties of hydrogels based on polyacrylamide. In Polymer Gels And Networks. Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2005. s. 144-144. ISBN: 80-85009-50- 1.
  Detail

  KUČERA, F., OMELKOVÁ, J. Fungicide Treated Polymers Used In Textile Industry and Testing Thereof. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 1, s. 462-464. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2004

  KUČERA, F. Heterogeneous Sulfonation of Polystyrene. Polymer Engineering and Science, 2004, roč. 43, č. 5, s. 596-622. ISSN: 0032- 3888.
  Detail

  KUČERA, František; OMELKOVÁ, Jiřina; HRONKOVÁ, Ilona. Testování účinnosti fungicidních činidel pro polyuretanové zátěry tkanin. In Student FCH 2004. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 22-26. ISBN: 80-214-2823- 6.
  Detail

 • 2002

  KUČERA, F. Homogeneous and Heterogeneous Sulfonation of Polystyrene. In Chemické listy. Brno: VUT Brno, 2002. s. 245 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2001

  KUČERA, F. Homogeneous and Heterogeneous Sulfonation Of Polystyrene. Homogenní a heterogenní sulfonace polystyrenu. Brno: 2001. ISBN: 80-214-2022- 7.
  Detail

 • 1998

  KUČERA, F. Sulfonation of PS - A Review. Polymer Engineering and Science, 1998, ISSN: 0032- 3888.
  Detail

 • 1997

  KUČERA, F., JANČÁŘ, J. Homogeneous and Heterogeneous Sulfonation of Polystyrene. In International Conference of PhD Students, Engineering Science I. University of Misckolc, Miskolci Egyetem, Hungary: 1997. s. 275 ( s.)
  Detail

 • 1996

  KUČERA, F., JANČÁŘ, J. Preliminary Study of Sulfonation of Polysterene by Homogeneous and Heterogeneous Reaction. Chemical Papers, 1996, roč. 50, č. 4, s. 224 ( s.)ISSN: 0366- 6352.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.