Ing.

Dita Vořechovská

Ph.D.

FAST, STM – odborný asistent

+420 54114 7368
vorechovska.d@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Dita Vořechovská, Ph.D.

Projekty

  • 2018

    Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážením spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení., zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
    Detail

  • 2013

    Vliv trhlin od zatížení a koroze na životnost železobetonových konstrukcí , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
    Detail