Detail projektu

Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážením spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení.

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

O projektu

Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážením spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení.

Klíčová slova
Pravděpodobnostní modelování, trvanlivost, spolupůsobení chloridů a karbonatace.

Označení

18-07949S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Teplý Břetislav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (03.04.2018 - nezadáno)
Rovnaníková Pavla, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (03.04.2018 - nezadáno)
Šomodíková Martina, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)
Štefániková Hana
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)
Vořechovská Dita, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (03.04.2018 - nezadáno)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- spolupříjemce (03.04.2018 - nezadáno)
Ústav chemie
- spolupříjemce (03.04.2018 - nezadáno)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2018-01-19 - 2020-12-31)

Výsledky

ŠOMODÍKOVÁ, M.; STRAUSS, A.; ZAMBON, I.; TEPLÝ, B. Quantification of parameters for modeling of chloride ion ingress into concrete. Structural Concrete, 2019, vol. 2019, no. 20, p. 519-536. ISSN: 1751-7648.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D. Threshold of the chloride to hydroxide ions ratio in relation to steel reinforcement corrosion. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

TEPLÝ, B. PůSOBENÍ CHLORIdů NA BETON: SOUVISLOSTI, důSLEdKY, MOdELOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ, SOUčASNÝ STAV POZNÁNÍ. Beton TKS, 2019, roč. 2018, č. 6, s. 62-65. ISSN: 1213-3116.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Preliminary analysis of durability related field inspection of highway bridge No. 57-039. In IASTEM 2018. London, UK: 2018. p. 55-58. ISBN: 978-1-4503-6287-0.
Detail