Ing.

Břetislav Mikel

Ph.D.

FEKT, UMEL

mikel@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  MIKEL, B.; JELÍNEK, M.; ŘEŘUCHA, Š.; ČÍP, O. Preparation and measurement ionizing radiation sensors with optical fibers. In PROCEEDINGS OF SPIE, Fifth Conference on Sensors, MEMS, and Electro-Optic Systems. PROCEEDINGS OF SPIE. 11043. Skukuza, SOUTH AFRICA: SPIE, 2019. s. 1-6. ISBN: 9781510627536. ISSN: 1996-756X.
  Detail | WWW

  MIKEL, B.; JELÍNEK, M.; ŘEŘUCHA, Š.; HRABINA, J.; ČÍP, O. Ionizing radiation measurement using optical fibers. In PROCEEDINGS OF SPIE, Seventh European Workshop on Optical Fibre Sensors. PROCEEDINGS OF SPIE. 11199. Limassol, Cyprus: SPIE, 2019. s. 1-4. ISBN: 9781510631243. ISSN: 1996-756X.
  Detail | WWW

  JELÍNEK, M.; MIKEL, B. Silica optical fibers modify for measurement ionizing radiation. In PROCEEDINGS OF SPIE, Fifth Conference on Sensors, MEMS, and Electro-Optic Systems. PROCEEDINGS OF SPIE. 11043. Skukuza, SOUTH AFRICA: SPIE, 2019. s. 1-6. ISBN: 9781510627536. ISSN: 1996-756X.
  Detail | WWW

 • 2018

  ČÍŽEK, M.; PRAVDOVÁ, L.; HUCL, V.; ŘEŘUCHA, Š.; HRABINA, J.; JELÍNEK, M.; MIKEL, B.; LAZAR, J.; ČÍP, O.; SMOTLACHA, V.; HAVLIŠ, O.; VOJTĚCH, J. Phase-coherent transfer of optical frequency between ISI CAS and CESNET. In 2018 European Frequency and Time Forum (EFTF). Turin, Italy: IEEE, 2018. s. 293-295. ISBN: 978-1-5386-5620-4.
  Detail | WWW

  JELÍNEK, M.; MIKEL, B. Optical fibers forming to ionizing radiation sensors preparation. In Proceedings of SPIE, 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Proceedings of SPIE. Vol. 10976. Lednice, Czech Republic: SPIE, 2018. s. 1-7. ISBN: 9781510626089. ISSN: 0277-786X.
  Detail | WWW

 • 2017

  JELÍNEK, M.; HLAVATÝ, V.; HRABINA, J.; MIKEL, B. Splicing and shaping of the special optical fibers. In Proc. SPIE 10231, Optical Sensors 2017. Proceedings of SPIE. Volume 10231. Prague, Czech Republic: SPIE, 2017. s. 74-78. ISBN: 9781510609648. ISSN: 0277-786X.
  Detail

  JELÍNEK, M.; MIKEL, B. Speciální optická vlákna a senzory v ÚPT AVČR. In LA57. Třešť: Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v.v.i., 2017. s. 18-19. ISBN: 978-80-87441-21-3.
  Detail

  JELÍNEK, M.; HRABINA, J.; MIKEL, B. Optical fiber sensors measurement system and special fibers improvement. In Proc. SPIE 10329, Optical Measurement System for Industrial Inspection X. Proceedings of SPIE. Volume 10329. Munich, Germany: SPIE, 2017. s. 1-8. ISBN: 9781510611047. ISSN: 0277-786X.
  Detail

 • 2016

  JELÍNEK, M.; MIKEL, B. Optické vláknové senzory a svařování optických vkáken. In LA56. Třešť: Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016. s. 34-35. ISBN: 978-80-87441-18- 3.
  Detail

 • 2014

  HELÁN, R.; URBAN, F.; MIKEL, B.; URBAN, F. Preparation and measurement of TFBG based vibration sensor. In II International Conference on Applications of Optics and Photonics. Aveiro, Portugal: 2014. s. 75-75. ISBN: 978-989-98032-6-8.
  Detail

 • 2013

  MIKEL, B.; ČÍŽEK, M.; HOLÍK, M.; ČÍP, O. Calibration of elongation of fiber Bragg gratings by laser interferometer. In Sixth International Symposium on Precision Mechanical Measurements (Proceedings of SPIE 8916). Proceedings of SPIE. Bellingham: SPIE, 2013. s. 89161I: 1 (6 s.)ISBN: 9780819487209. ISSN: 0277- 786X.
  Detail

 • 2012

  HOLÍK, M.; URBAN, F.; MIKEL, B. TENSILE STRENGTH OF FIBER FUSION SPLICES WITH ANGULAR FIBER CLEAVING. In Sbornik IMAPS CS 2012. 2012. s. 124-128. ISBN: 978-80-214-4539- 0.
  Detail

  HOLÍK, M.; URBAN, F.; MIKEL, B. Stimulated Brillouin scattering for generating an acoustic wave in optical fibers. In Sbornik 18th CPS 2012. 2012. s. 68-68. ISBN: 978-80-244-3193- 2.
  Detail

 • 2011

  SEDLÁČEK, J.; BIDMANOVÁ, Š.; PROKOP, Z.; MIKEL, B.; HUBÁLEK, J. Instrument for fluorescent biosensor. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2011. s. 243-245. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

 • 2009

  SEDLÁČEK, J.; MIKEL, B.; HUBÁLEK, J. Device for fluorescent analyse of pesticides. In EDS ' 09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 50-53. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
  Detail

 • 2006

  MIKEL, B. Stabilization of semiconductor lasers by fiber Bragg gratings for absolute laser interferometry. In Semiconductor Lasers and Dynamics II. Washington, USA: SPIE, 2006. s. 61841 ( s.)ISBN: 0-8194-6240- 3.
  Detail

  ČÍP, O., MIKEL, B. Fast wavelength- scanning interferometry technique with derivattive detection of quadrature signals. In Optical Micro- and Nanometrolgy in Microsystems Technology. Washington: SPIE, 2006. s. 6188 ( s.)ISBN: 0-6194-62244- 6.
  Detail

  MIKEL, B., ČÍP, O., LAZAR, J. Detection methods for absolute laser interferometry. In Photonics, Devices, and Systems III. Washington: SPIE, 2006. s. 6188006 ( s.)ISBN: 0-8194-6236- 5.
  Detail

 • 2005

  Mikel, Břetislav - Číp, Ondřej - Lazar, Josef. Wavelength Control of VCSEL Laser Employed in the Absolute Laser Interferometer. In XXVIIIth general assembly of International Radio Science. 2005. s. 40 ( s.)
  Detail

  Číp, Ondřej - Mikel, Břetislav - Lazar, Josef. Laser interferometer for absolute distance measurement based on a tunable VCSEL laser. In 8th International Symposium on Laser Metrology. Merida: 2005. s. 246 ( s.)ISBN: 8194-5757- 4.
  Detail

  Radek Helán, Břetislav Mikel. Návrh apodizovaných vláknových mřížek metodou vázaných vidů. In Sborník semináře. Brno: Nakl. Novotný, 2005. s. 130 ( s.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  Radek Helán, František Urban, Břetislav Mikel. Design of Apodized- Chirped Fiber Bragg Gratings Based on Layered Dielectric Media and Transfer Matrix Methods. In EDS ' 05 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Nakl. Novotný, 2005. s. 423 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  Mikel, Břetislav - Číp, Ondřej - Lazar, Josef. Absolute Distance Measurements with Tunable Semiconductor Laser. Physica Scripta, 2005, roč. 2005, č. 118, s. 41 ( s.)ISSN: 0031- 8949.
  Detail

  Radek Helán, Břetislav Mikel. Simulation of Apodized Fiber Bragg Gratings. In PHOTONICS PRAGUE 2005. Praha: Nakl. Reprostředisko UK MFF, 2005. s. 157 ( s.)ISBN: 80-86742-08- 3.
  Detail

  Číp, Ondřej - Mikel, Břetislav - Lazar, Josef. Laser interferometer for absolute distance measurement based on a tunable VCSEL laser. Book of abstracts of 8th International Symposium on Laser Metrology. 2005. s. 194 ( s.)
  Detail

  Radek Helán, Břetislav Mikel. Simulace vláknových mřížek pro stabilizaci polovodičových laserů. In Elektrotechnika a informatika 2005. Plzeň: ZČU v Plzni, 2005. s. 15 ( s.)ISBN: 80-7043-375- 2.
  Detail

 • 2004

  MIKEL, B. Závěrečná zpráva grantu IS1544. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  MIKEL, B., ČÍP, O. Wavelength stability improvement of the semiconductor lasers by using fiber gratings. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Novotny, 2004. s. 474 ( s.)ISBN: 80-241-2701- 9.
  Detail

  MIKEL, B., ČÍP, O., BUCHTA, Z., LAZAR, J. Control system for absolute laser interferometry with semiconductor lasers. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Novotny, 2004. s. 468 ( s.)ISBN: 80-214- 2701.
  Detail

 • 2003

  MIKEL, B. Optoelektronika_a_opticke komunikace_ L. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  VRBA, R., SKOČDOPOLE, M., MIKEL, B. Digitání obvody a mikroprocesory - laboratorní cvičení. elektronické skriptum. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  VRBA, R., LEGÁT, P., FUJCIK, L., HÁZE, J., KUCHTA, R., MIKEL, B., SKOČDOPOLE, M. Digitální obvody a mikroprocesory. elektronické skriptum. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  MIKEL, B., RŮŽIČKA, B., ČÍP, O., LAZAR, J., JEDLIČKA, P. Highly coherent tunable semiconductor lasers in metrology of length. In Photonics, Devices, and Systems II. SPIE- The international society for optical engineering, 2003. s. 8 ( s.)ISBN: 0-8194-4837- 0.
  Detail

  MIKEL, B., ČÍP, O. ABSOLUTE DISTANCE MEASUREMENTS WITH TUNABLE SEMICONDUCTOR LASER. In 1st International Meeting on Applied Physics. Španělsko: Formatex, 2003. s. 979 ( s.)
  Detail

  MIKEL, B., URBAN, F. Optoelektronika_a_opticke komunikace_ S. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2002

  URBAN, F., MIKEL, B. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č. 1934 Fondu rozvoje vysokých škol. 2002.
  Detail

  MIKEL, B. Posudek grantové přiflášky GAČR. 2002.
  Detail

  MIKEL, B. Oponentní posudek na projekt č. 2460/ 2003. 2002.
  Detail

  MIKEL, B., RŮŽIČKA, B., ČÍP, O., LAZAR, J. Highly coherent tunable semiconductor lasers in metrology of length. Photonics Prague 2002. Praha: Tech- market, 2002. s. 94 ( s.)ISBN: 80-86114-46- 5.
  Detail

  URBAN, F., MIKEL, B. Optoelektronika. 2002.
  Detail

  MIKEL, B., RŮŽIČKA, B., ČÍP, O., LAZAR, J., JEDLIČKA, P. Stabilní polovodičové lasery v metrologii délek. Jemná mechanika a optika, 2002, roč. 2002, č. 11- 12, s. 341 ( s.)ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  MIKEL, B., ČÍP, O. Stabilization of VCSEL laser source for absolute laser interferometry. In Seventh international symposium on Laser metrology apllied to science, industry, and every day life. Washington: SPIE, 2002. s. 918 ( s.)ISBN: 0-8194-4686- 6.
  Detail

  MIKEL, B., URBAN, F., ČÍP, O. Construction of laser source for precision measurements. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. s. 181 ( s.)ISBN: 80-7082-904- 4.
  Detail

  MIKEL, B., URBAN, F. Laser head with VCSEL laser diode. In Student EEICT 2002. Brno: VUT Brno, 2002. s. 208 ( s.)ISBN: 80-214-2115- 0.
  Detail

  VRBA, R., KUCHTA, R., MIKEL, B., LEGÁT, P. Digitální obvody a mikroprocesory. 2002.
  Detail

 • 2001

  MIKEL, B., ČÍP, O. Electronics for lens positioning in optical tweezers. In Proceedings of 7th conference STUDENT FEI 2001. Brno: VUT Brno, 2001. s. 149 ( s.)ISBN: 80-214-1860- 5.
  Detail

  VÁCLAVÍK, V., ROZMAN, J., ČÍP, O., MIKEL, B. Digital controlled electronics for three- dimension hydrophone position system. In Radioelektronika 2001, Conference Proceedings. Institute of Radio Electronics, Brno University of Technolog: Brno University of Technology, 2001. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-1861- 3.
  Detail

  MIKEL, B., ČÍP, O., HARNA, Z. Two axis micropositioning system with piezoelectric actuators and digital control. In 12th Czech-Slovak- Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. USA: SPIE, 2001. s. 333 ( s.)ISBN: 0-8194-4047- 7.
  Detail

 • 2000

  MIKEL, B., ČÍP, O. Control system for n DC motors with digital servo- loop. In Student FEI 2001. Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 120 ( s.)ISBN: 80-214-1860- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.