Project detail

Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2020

On the project

V ekonomické, vědecko-výzkumné i technické rovině bude dosaženo zjednodušení tradiční i netradiční výstavby z hlediska časového, ekonomického i environmentálního. Motivací pro realizaci projektu je využití moderních technologií v tradičním stavebním průmyslu a jeho přiblížení k dnešnímu průmyslovému standardu 4.0. Důležitost přínosů tohoto projektu je velice důležitá a souvisí s celkovým současným trendem modernizace a využitím tvz. General Purpose Technologies pro dosažení nových užitných vlastností produktů, což je popsáno i v podprogramu, ke kterému se tento projekt hlásí. Hlavním přínosem pro uchazeče je možnost vysokého tržního uplatnění výsledků projektu, což je detailně popsáno v příloze projektu - Analýza tržního potenciálu.

Keywords
3D tisk, stříkaný beton, contour crafting, UHPFRC

Mark

TH03010172

Default language

Czech

People responsible

Paloušek David, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2018-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- whole funder (2018-01-19 - 2018-12-31)