Detail projektu

Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

O projektu

V ekonomické, vědecko-výzkumné i technické rovině bude dosaženo zjednodušení tradiční i netradiční výstavby z hlediska časového, ekonomického i environmentálního. Motivací pro realizaci projektu je využití moderních technologií v tradičním stavebním průmyslu a jeho přiblížení k dnešnímu průmyslovému standardu 4.0. Důležitost přínosů tohoto projektu je velice důležitá a souvisí s celkovým současným trendem modernizace a využitím tvz. General Purpose Technologies pro dosažení nových užitných vlastností produktů, což je popsáno i v podprogramu, ke kterému se tento projekt hlásí. Hlavním přínosem pro uchazeče je možnost vysokého tržního uplatnění výsledků projektu, což je detailně popsáno v příloze projektu - Analýza tržního potenciálu.

Klíčová slova
3D tisk, stříkaný beton, contour crafting, UHPFRC

Označení

TH03010172

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Paloušek David, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav konstruování
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)
České vysoké učení technické v Praze
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)
VIA ALTA a.s.
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- plně financující (2018-01-19 - 2018-12-31)