Detail projektu

Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví

Období řešení: 01.01.2018 — 30.06.2021

O projektu

V ekonomické, vědecko-výzkumné i technické rovině bude dosaženo zjednodušení tradiční i netradiční výstavby z hlediska časového, ekonomického i environmentálního. Motivací pro realizaci projektu je využití moderních technologií v tradičním stavebním průmyslu a jeho přiblížení k dnešnímu průmyslovému standardu 4.0. Důležitost přínosů tohoto projektu je velice důležitá a souvisí s celkovým současným trendem modernizace a využitím tvz. General Purpose Technologies pro dosažení nových užitných vlastností produktů, což je popsáno i v podprogramu, ke kterému se tento projekt hlásí. Hlavním přínosem pro uchazeče je možnost vysokého tržního uplatnění výsledků projektu, což je detailně popsáno v příloze projektu - Analýza tržního potenciálu.

Klíčová slova
3D tisk, stříkaný beton, contour crafting, UHPFRC

Označení

TH03010172

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav konstruování
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)
České vysoké učení technické v Praze
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)
VIA ALTA a.s.
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2018-01-19 - 2018-12-31)

Výsledky

VESPALEC, A. NOVÁK, J. KOHOUTKOVÁ, A. VOSYNEK, P. PODROUŽEK, J. ŠKAROUPKA, D. ZIKMUND, T. KAISER, J. PALOUŠEK, D. Interface Behavior and Interface Tensile Strength of a Hardened Concrete Mixture with a Coarse Aggregate for Additive Manufacturing. Materials, 2020, vol. 13, no. 22, p. 1-20. ISSN: 1996-1944.
Detail

SLAVÍČEK, J.; PALOUŠEK, D.; JOHN, J.; KOIŠ, J.; KRESA, J.; VIA ALTA a. s.: Tisková hlava s rotací trysky pro 3D tisk betonových směsí. 34847, užitný vzor. (2021)
Detail

KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; KOUTECKÝ, T.; KREJČIŘÍK, P.; NOVÁK, J.; FLÁDR, J.; KOHOUTKOVÁ, A.; KOIŠ, J.; KRESA, J.; JOHN, J.; NOVÁČEK, M.; ONDRAČKA, T.: 2019V003; Výroba prototypu 3D tiskárny. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail