Project detail

Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál

Duration: 01.03.2017 — 29.02.2020

On the project

Cílem projektu je výzkum a vývoj vybraných komponent energ. centrál, využívaných v řetězci energetických transformací pro efektivní a šetrnou výrobu tepla a elektrické energie. Je věnována pozornost provozních parametrů spalovacích a zplyňovacích zařízení a využití tepelné energie v rámci výzkumu malých tepelných strojů a termoelektrických modulů. Další výzkum je zaměřen na přestup tepla na modifikovaných povrchových plochách kondenzátorů a na studium dynamiky tvorby submikronových částic v proudu spalin.

Mark

FSI-S-17-4531

Default language

Czech

People responsible

Albert Tomáš, Ing. - fellow researcher
Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bartůněk David, Ing. - fellow researcher
Brázdil Marian, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr. - fellow researcher
Frank Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Chýlek Radomír, Ing. - fellow researcher
Kluzová Ivana, Ing. - fellow researcher
Košťál Jan, Ing. - fellow researcher
Kracík Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lisý Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lokaj Jakub, Ing. - fellow researcher
Poláčik Ján, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šnajdárek Ladislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Energy Institute
- (2017-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2017-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

KŘIVÁNEK, R.; FIEDLER, J. Main corrective measures in an early phase of nuclear power plants’ preparation for safe long term operation. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, 2017, vol. 2017, no. 316, p. 125-130. ISSN: 0029-5493.
Detail

KŘIVÁNEK, R.; FIEDLER, J. Main deficiencies and corrective measures of nuclear power plants in ageing management for safe long term operation. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, 2017, vol. 2017, no. 323, p. 78-83. ISSN: 0029-5493.
Detail

POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L. Size Distribution of Particulate Matter Emitted During Controlled Temperature Rise of Redwood Sample. TOP 2017 Proceedings of abstract. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. p. 60-60. ISBN: 978-80-227-4731-8.
Detail

FIEDLER, J. Příčiny poruch parních turbín. In Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Srní: Škoda Výzkum, s.r.o., 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0741-5.
Detail

MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. The membrane separation at real conditions of a biogas station. In TOP 2017 – PROCEEDINGS OF ABSTRACTS. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave vo vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2017. p. 42-42. ISBN: 978-80-227-4731-8.
Detail

MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2. In Ochrana ovzdušia - Air protection 2017. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s.r.o., 2017. s. 199-205. ISBN: 978-80-89565-30-6.
Detail

ŠKORPÍK, J. Teorie lopatkových strojů. Teorie lopatkových strojů. 2019. ISBN: 978-80-214-5783-6.
Detail

POSPÍŠIL, J.; JÍCHA, M. Numerical modelling of transient dispersion of air pollution in perpendicular urban street intersection with detail inclusion of traffic dynamics. International journal of environment and pollution, 2019, vol. 65, no. 1/2/3, p. 71-83. ISSN: 0957-4352.
Detail

CHÝLEK, R.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Vortex Tube: A Comparison of Experimental and CFD Analysis Featuring Different RANS Models. In XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 (AEaNMiFMaE-2018). MATEC Web of Conferences. Rajecké Teplice, Slovakia: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 (AEaNMiFMaE-2018), 2018. p. 1-12. ISSN: 2261-236X.
Detail

BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; KRACÍK, P. Properties of Particles Emitted when Combusting Wood Chips and Agro-materials. In 38TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1858-5. ISSN: 1551-7616.
Detail

VAVŘÍKOVÁ, P.; BALÁŠ, M.; ELBL, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; KRACÍK, P.; SITEK, T. Syngas Cleaning Using Wet Scrubber with Water and Organic Liquid. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2019. p. 881-887. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
Detail

ELBL, P.; BALÁŠ, M.; VAVŘÍKOVÁ, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Gaseous Emissions and Solid Particles from the Combustion of Biomass Pellets in 25kW Automatic Boiler. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florenc, 2019. p. 742-748. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
Detail

KRACÍK, P.; TOMAN, F.; POSPÍŠIL, J.: Stand pro testování kapalného filmu ve vertikální trubce; Experimentální zařízení pro hodnocení vlivů na proudění tenkého kapalného filmu na vnitřní stěně vertikální trubky. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/314, místnost 2.2. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
Detail