Publication detail

Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2

MILČÁK, P. BALÁŠ, M. LISÝ, M.

Original Title

Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2

Czech Title

Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2

Language

cs

Original Abstract

Bioplyn je v současné době v České republice produkován za účelem výroby elektřiny s velmi malým využitím tepla produkovaného kogenerační jednotkou. Celkové využití energie bioplynu v kogeneračních jednotkách je tedy přibližně poloviční. Možností ke zvýšení efektivity využívání bioplynu je jeho upgrading na biometan a následné využívání k pohonu vozidel případně vtláčení do sítí zemního plynu. Tímto je možné snížit emise přepočtené na jednotku energie v prodávaných palivech, což může vést ke splnění závazku snížení emisí CO2 v dopravě.

Czech abstract

Bioplyn je v současné době v České republice produkován za účelem výroby elektřiny s velmi malým využitím tepla produkovaného kogenerační jednotkou. Celkové využití energie bioplynu v kogeneračních jednotkách je tedy přibližně poloviční. Možností ke zvýšení efektivity využívání bioplynu je jeho upgrading na biometan a následné využívání k pohonu vozidel případně vtláčení do sítí zemního plynu. Tímto je možné snížit emise přepočtené na jednotku energie v prodávaných palivech, což může vést ke splnění závazku snížení emisí CO2 v dopravě.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT142792,
 author="Pavel {Milčák} and Marek {Baláš} and Martin {Lisý}",
 title="Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2",
 annote="Bioplyn je v současné době v České republice produkován za účelem výroby elektřiny s velmi malým využitím tepla produkovaného kogenerační jednotkou. Celkové využití energie bioplynu v kogeneračních jednotkách je tedy přibližně poloviční. Možností ke zvýšení efektivity využívání bioplynu je jeho upgrading na biometan a následné využívání k pohonu vozidel případně vtláčení do sítí zemního plynu. Tímto je možné snížit emise přepočtené na jednotku energie v prodávaných palivech, což může vést ke splnění závazku snížení emisí CO2 v dopravě.",
 address="Kongres STUDIO, spol. s.r.o.",
 booktitle="Ochrana ovzdušia - Air protection 2017",
 chapter="142792",
 howpublished="print",
 institution="Kongres STUDIO, spol. s.r.o.",
 year="2017",
 month="november",
 pages="199--205",
 publisher="Kongres STUDIO, spol. s.r.o.",
 type="conference paper"
}