Publication detail

Příčiny poruch parních turbín

FIEDLER, J.

Original Title

Příčiny poruch parních turbín

Czech Title

Příčiny poruch parních turbín

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá nejčastějšími příčinami poruch parních turbín z pohledu soudního znalce. Pečlivá analýza poruch a havárií je důležitým faktorem zvyšování spolehlivosti provozu parních turbín a mají o ni zájem jak provozovatelé, tak zejména výrobci parních turbín. Autor analyzuje poruchy na skutečných případech, které řešil a hledá kořenové příčiny jejich vzniku. Současně rozebírá možnosti, jak eliminovat podobné havárie v budoucnosti. Závěrem uvádí několik vlastních obecných poznatků ze své praxe.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá nejčastějšími příčinami poruch parních turbín z pohledu soudního znalce. Pečlivá analýza poruch a havárií je důležitým faktorem zvyšování spolehlivosti provozu parních turbín a mají o ni zájem jak provozovatelé, tak zejména výrobci parních turbín. Autor analyzuje poruchy na skutečných případech, které řešil a hledá kořenové příčiny jejich vzniku. Současně rozebírá možnosti, jak eliminovat podobné havárie v budoucnosti. Závěrem uvádí několik vlastních obecných poznatků ze své praxe.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT142285,
 author="Jan {Fiedler}",
 title="Příčiny poruch parních turbín",
 annote="Příspěvek se zabývá nejčastějšími příčinami poruch parních turbín z pohledu soudního znalce. Pečlivá analýza poruch a havárií je důležitým faktorem zvyšování spolehlivosti provozu parních turbín a mají o ni zájem jak provozovatelé, tak zejména výrobci parních turbín. Autor analyzuje poruchy na skutečných případech, které řešil a hledá kořenové příčiny jejich vzniku. Současně rozebírá možnosti, jak eliminovat podobné havárie v budoucnosti. Závěrem uvádí několik vlastních obecných poznatků ze své praxe.",
 address="Škoda Výzkum, s.r.o.",
 booktitle="Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách",
 chapter="142285",
 howpublished="online",
 institution="Škoda Výzkum, s.r.o.",
 year="2017",
 month="october",
 pages="1--4",
 publisher="Škoda Výzkum, s.r.o.",
 type="conference paper"
}