Project detail

Teorie a aplikace memristorů

Duration: 15.10.2015 — 31.12.2017

On the project

Záměrem předkládaného projektu je cílený rozvoj teorie memristivních systémů směrem k identifikaci jak silných stránek, tak i principiálních limitací těchto systémů pro jejich perspektivní aplikace v oblasti analogového zpracování signálů. Navazujícím cílem je vývoj inovativních implementací, v nichž memristivní systémy uplatní svůj specifický potenciál. Dosažené výsledky v těchto oblastech budou v závislosti na dostupných technologiích zahraničních partnerů využity k přípravě experimentálních realizací vybraných struktur.

Keywords
memristor; teorie; aplikace

Key words in English
memristor; theory; application

Mark

LD15033

Default language

Czech

People responsible

Biolek Dalibor, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Microelectronics
- (2015-10-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST CZ (2011-2017)

- whole funder (2015-10-01 - 2017-12-31)

Results

BIOLEK, D.; TESKA, T.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Modular Emulators of Memristors and Other Higher-Order Elements from Chua’s Periodical Table. In Proceedings of MEMRISYS'2015. Paphos, Cyprus: IEEE, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-1-4673-9209-9.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; VORÁLEK, J.; BIOLEK, D. Digitally Emulated Electronic Devices. In AMS2017. Nottingham, UK: IEEE, 2017. p. 184-187. ISBN: 978-1-5386-3752-4.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Stability of Digitally Emulated Mem-Elements. In 2015 International Conference on Computing, Communication and Security (ICCCS). Pointe aux Piments, Mauritius: IEEE, 2015. p. 415-419. ISBN: 978-1-4673-9353-9.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Simplified SPICE Model of TiO2 Memristor. In Proceedings of MEMRISYS'2015. Paphos, Cyprus: IEEE, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-1-4673-9209-9.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, Z. Memristor Models for SPICE Simulation of Extremely Large Memristive Networks. In 2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). USA: IEEE, 2016. p. 389-392. ISBN: 978-1-4799-5340-0.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; VÁVRA, J.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. The Simplest Memristor in the World. In Proc. of 2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). USA: IEEE, 2016. p. 1854-1857. ISBN: 978-1-4799-5340-0.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; VÁVRA, J.; DOAN, S. Universal Emulator of Memristive and Other Two-Terminal Devices. International Journal of Unconventional Computing, 2016, vol. 12, no. 4, p. 281-302. ISSN: 1548-7199.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V. Vyšetřování stability systémů s částmi pracujícími jak diskrétně, tak i spojitě. Slaboproudý obzor, 2016, roč. 72, č. 3, s. 7-10. ISSN: 2336-5773.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Charging the Capacitor via a (Memory) Resistor. In APCCAS 2016. Jeju, Korea: IEEE, 2016. p. 621-624. ISBN: 978-1-5090-1570-2.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V. Stability Testing of Hybrid DT+CT Systems. In Proceedings of the International Conference on New Trends in Signal Processing. Demanovská dolina, Slovensko: IEEE, 2016. p. 15-18. ISBN: 9788080405298.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Utilization of Euler-Lagrange Equations in Circuits with Memory Elements. Radioengineering, 2016, vol. 25, no. 4, p. 783-789. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D. EU COST Action IC1401 – Pushing the Frontiers of Memristive Devices to Systems. In 18th Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON), 2016. Limassol, Cyprus: IEEE, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-5090-0058-6.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D. Euler-Lagrange Equations of Networks with Higher-Order Elements. Radioengineering, 2017, vol. 26, no. 2, p. 397-405. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Modified MIM Model of Titanium Dioxide Memristor for Reliable Simulations in SPICE. In Proc. of 14th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD), 2017. 1. USA: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-5052-9.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Memristive Two-Ports. In 2017 27th International Symposium on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (PATMOS). USA: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-6462-5.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; VORÁLEK, J. On Digitally Emulated MemDevices. In MEMRISYS 2017. Athens, Greece: University of Southampton, 2017. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-1-5090-0057-9.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. A Note on the So-Called Inverse Memristor. In MEMRISYS 2017. Athens, Greece: University of Southampton, 2017. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-1-5090-0057-9.
Detail

VÁVRA, J.; BIOLEK, D. An Envelope Detector Based on Memristive Systems. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 2017, vol. 9, no. 2-7, p. 183-186. ISSN: 2180-1843.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; VÁVRA, J. Synthesis of Memristive Systems. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 2017, vol. 9, no. 2-7, p. 171-175. ISSN: 2180-1843.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; ASCOLI, A.; TETZLAFF, R. Analysis of memristors with nonlinear memristance versus state maps. International Journal of Circuit Theory and Applications, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 1814-1832. ISSN: 1097-007X.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, Z.; POTREBIC, M.; TOSIC, D. Modeling and simulation of large memristive networks. International Journal of Circuit Theory and Applications, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 50-65. ISSN: 1097-007X.
Detail

POTREBIC, M.; TOSIC, D.; BIOLEK, D. Reconfigurable microwave filters using memristors. International Journal of Circuit Theory and Applications, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 113-121. ISSN: 1097-007X.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; KOLKA, Z. Voltage-Current Differential Equations of Extended Memristors with One-Dimensional State. In AMS2017. Nottingham, UK: IEEE, 2017. p. 58-62. ISBN: 978-1-5386-3752-4.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D. Použití memristivního obvodu k měření kapacit. Slaboproudý obzor, 2015, roč. 71, č. 4, s. 7-10. ISSN: 0037-668X.
Detail