Project detail

Vývoj aditivních technologií pro výrobu artefaktů v oblasti průmyslového designu a unikátních dílů ve strojírenství.

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

On the project

Podstatou projektu je podpora mezioborového výzkumu a vývoje prováděného studenty akreditovaných doktorských studijních programů v oblasti průmyslového designu a strojního inženýrství. Projekt je zaměřen na vývoj technologie rapid prototyping (Fused deposition modeling) a technologie direct digital manufacturing (Selective laser melting) s cílem umožnit realizaci unikátních strojních dílů a designérských a uměleckých artefaktů.

Mark

FSI-S-14-2332

Default language

Czech

People responsible

Paloušek David, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2014-01-01 - 2016-12-31)
Brandejs Jan, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Fridrichová Eva, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Koukal Ondřej, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Koutecký Tomáš, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Křemen Jan, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Machálek Róbert, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Ondra Martin, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Semrád David, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Šuranský Michal, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Tomášková Veronika, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Zatočilová Aneta, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

PALOUŠEK, D.; OMASTA, M.; KOUTNÝ, D.; BEDNÁŘ, J.; DOKOUPIL, F.; KOUTECKÝ, T. Effect of matte coating on 3D optical measurement accuracy. OPTICAL MATERIALS, 2015, vol. 40, no. 1, p. 1-9. ISSN: 0925-3467.
Detail

KOUTNÝ, D.; PANTĚLEJEV, L.; TOMEŠ, J.; PALOUŠEK, D. COMPARISON OF SELECTIVE LASER MELTING OF 18NI MARAGING STEEL BY PXL AND M2 CUSING. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1590-1596. ISSN: 1803-1269.
Detail

VRÁNA, R.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; ZIKMUND, T. Influence of Selective Laser Melting Process Parameters on Impact Resistance of Lattice Structure made from AlSi10Mg. In World PM2016 Proceedings. Hamburg, Germany: 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-899072-48-4.
Detail

ZATOČILOVÁ, A.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Image-based measurement of the dimensions and of the axis straightness of hot forgings. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2016, vol. 94, no. December 2016, p. 254-264. ISSN: 0263-2241.
Detail

VRÁNA, R.; KOUKAL, O.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; KREJČÍ, P. Device for Testing Impact Resistance of Lattice Structures Panels Produced by the Selective Laser Melting. In Machine Design: 56th International Conference of Machine Design Departments. 2015. ISBN: 978-3-639-66914-5.
Detail

ZDVIHALOVÁ, M.; SOVJÁK, R. The Possibilities of Using Ergonomic Methods in Design Practice. 2016.
Detail

ZDVIHALOVÁ, M.; SOVJÁK, R. The Possibilities of Using Ergonomic Methods in Design Practice. In Book of Proceedings of 57th International Conference of Machine Design Departments. First. Pilsen: University of West Bohemia in Pilsen, 2016. p. 405-410. ISBN: 978-80-261-0609-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, E. Design of Machine Tools Operating Graphics in Czechoslovakia from 1940s to Present. 2016.
Detail

FRIDRICHOVÁ, E. Design of Machine Tools Operating Graphics in Czechoslovakia from 1940s to Present. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. 4. 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 299-306. ISBN: 978-619-7105-78-0.
Detail

KOUTECKÝ, T.; ZEMAN, J.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D. Effect of titanium dioxide mixture concentration on matte coating and 3D scanning accuracy. In Proceedings - ASPE 2016 Annual Meeting. Portland, Oregon, USA: American Society for Precision Engineering, ASPE, 2016. p. 333-338. ISBN: 9781887706728.
Detail

SKALICKÝ, P.; KOUTNÝ, D.; PANTĚLEJEV, L.; PALOUŠEK, D. Processing of Aluminum Alloy EN AW 7075 Using Selective Laser Melting: Initial Study. In PROCEEDINGS OF 58TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE DESIGN DEPARTMENTS (ICMD 2017). PRAGUE, CZECH REPUBLIC: ZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017. p. 330-335. ISBN: 978-80-213-2769-6.
Detail

KOUTECKÝ, T.; ZIKMUND, T.; GLITTOVÁ, D.; PALOUŠEK, D.; ŽIVČÁK, J.; KAISER, J. X-ray micro-CT measurement of large parts at very low temperature. Review of Scientific Instruments, 2017, vol. 88, no. 3, p. 033707-1 (033707-6 p.)ISSN: 0034-6748.
Detail

VRÁNA, R.; KOUKAL, O.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; KREJČÍ, P. Device for Testing Impact Resistance of Lattice Structures Panels Produced by the Selective Laser Melting. In Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Department. První. 2015. p. 144-149. ISBN: 978-80-552-1377-4.
Detail

VRÁNA, R.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; KOUKAL, O.; ZIKMUND, T.; KREJČÍ, P. Impact resistance of lattice structure made by Selective Laser Melting technology. In Euro PM2015 Proceedings. Reims, France: 2015. p. 1-6. ISBN: 978-1-899072-47-7.
Detail

KOUKAL, O.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; VRÁNA, R.; ZIKMUND, T.; PANTĚLEJEV, L. Research about the Influence of Process Parameters of Selective Laser Melting on Material EN AW 2618. In Euro PM2015 Proceedings. Reims, France: 2015. p. 1-6. ISBN: 978-1-899072-47-7.
Detail

ZDVIHALOVÁ, M.; ONDRA, M.; SOVJÁK, R. Implementation of brand on industrial products. In Book of Proseedings of 56th International Conference of Machine Design Departmens. 1. Nitra, SK: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2015. p. 266-271. ISBN: 978-80-552-1377-4.
Detail

KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Sensor planning system for fringe projection scanning of sheet metal parts. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2016, vol. 94, no. December 2016, p. 60-70. ISSN: 0263-2241.
Detail

SOVJÁK, R. Summary of Eco-Design Tools for Industrial Designers. In Book of Proceedings of 57th International Conference of Machine Design Departments. First. Pilsen: University of West Bohemia in Pilsen, 2016. p. 399-404. ISBN: 978-80-261-0609-8.
Detail

SOVJÁK, R. Summary of Eco-Design Tools for Industrial Designers. 2016.
Detail

MACA, J.; KŘENEK, L.; SEDLÁČKOVÁ, V.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 601 90, CZ: Pásová pila. 36263, průmyslový vzor. (2014)
Detail

RUBÍNOVÁ, D.; LAKOMÝ, V.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Průtokoměr. 36554, průmyslový vzor. (2015)
Detail

SOVJÁK, R.; KŘENEK, L.; FRIDRICHOVÁ, E.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínska 548/1, Brno, 60190, CZ: Vrtačka. 36109, průmyslový vzor. (2014)
Detail

BRÁVKOVÁ, M.; KŘENEK, L.; FRIDRICHOVÁ, E.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Kryt obráběcího stroje. 36118, průmyslový vzor. (2014)
Detail

SMRČKOVÁ, M.; KŘENEK, L.; SEDLÁČKOVÁ, V.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 601 90, CZ: Obráběcí stroj - cirkulárka. 36066, průmyslový vzor. (2014)
Detail

PALOUŠEK, D.; KOUKAL, O.: Protéza HK02; Mechanická protéza horní končetiny. laboratoř č. A4/516 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. (funkční vzorek)
Detail

BAŇOCH, O.; BRANDEJS, J.: Kleština; Experimentální kleština. VUT-FSI, Ústav konstruování, A2/402. (funkční vzorek)
Detail

PALOUŠEK, D.; TAUFER, T.: Footester-01; Stend pro dynamické testování protéz dolních končetin. Budova D5 místnost 464 NETME CENTRE Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=329. (funkční vzorek)
Detail

PALOUŠEK, D.; ŽLEBEK, M.; TAUFER, T.; DOČKAL, K.; DOKOUPIL, F.: VETI3D1; 3D tiskárna pro velkorozměrový tisk. laboratoř č. A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. (funkční vzorek)
Detail